HOME

HOME

Welkom! Op deze website vind je informatie over het erfgoed in Naaldwijk en Honselersdijk, én over de activiteiten die wij als Historische Vereniging organiseren. Heb je vragen? Neem contact met ons op via ons contactformulier.

Lezing Naaldwijkse kastelen en adellijke families

Op donderdag 20 oktober organiseerden wij de lezing ‘Tien Naaldwijkse kastelen; vijf adellijke families’. De lezing werd verzorgd door Harry Groenewegen en vond plaats in de Ontmoetingskerk in Naaldwijk.

Na een korte inleiding over de Nederlandse kastelen zoemde Groenewegen in op een tiental Naaldwijkse kastelen. Daarbij werd niet alleen ingegaan op de kastelen, maar ook op vijf toonaangevende families die er woonden. Zichtbaar werd gemaakt wat deze families betekend hebben voor Naaldwijk en haar omgeving, maar ook voor het graafschap Holland. De 60 toehoorders werden meegenomen naar de Middeleeuwen, een tijd die door de verhalen en de beelden voelbaar werd gemaakt. Harry Groenewegen blijkt over gigantisch veel kennis over deze periode te beschikken, waardoor de bijna twee uur durende lezing zéér aansprekend was.

Medio januari organiseren wij de volgende lezing, de zogenoemde ‘winterlezing’.

Stand van zaken mega-flat

Zoals bekend hebben wij als historische vereniging bezwaar aangetekend tegen het besluit van de gemeenteraad om een nieuw bestemmingsplan voor de Harmoniekavel goed te keuren. Onze bezwaren zijn samen te vatten in een viertal hoofdpunten, waaronder het onvoldoende betrekken van de samenleving en het maken van procedurefouten waardoor de raadsleden niet juist geïnformeerd waren ten tijde van de besluitvorming.
Corrie Stolk en Gustaaf van Gaalen, die namens onze vereniging de bezwaarprocedure hebben voorbereid, hebben afgelopen maandag in een anderhalf uur durende zitting een toelichting gegeven bij de Raad van State in Den Haag.

De raad heeft ons en de gemeente Westland diverse vragen gesteld en gaat de komende tijd ‘broeden’ op een uitspraak. Die wordt begin januari verwacht. We houden jullie op de hoogte.