HOME

HOME

Welkom! Op deze website vind je informatie over het erfgoed in Naaldwijk en Honselersdijk, én over de activiteiten die wij als Historische Vereniging organiseren. Heb je vragen? Neem contact met ons op via ons contactformulier.

21 maart: Bijeenkomst inzake status begraafplaats Naaldwijk

Op donderdagavond 21 maart organiseren we een bijeenkomst die in het teken staat van de monumentale status van de Algemene begraafplaats in Naaldwijk. Het oudste deel van deze begraafplaats, rondom de oude ingang aan de Geestweg, is een prachtig stuk erfgoed met historische, funeraire en natuuraspecten. Er is dan ook de gemeentelijke monumentenstatus aan toegekend. Veel Naaldwijkers en Honselersdijkers zijn er sinds de opening in 1866 begraven. De meeste oude graven liggen er nog, maar af en toe is er de afgelopen jaren ook wel eens een stuk geruimd, om ruimte voor nieuwe graven te maken. Dat vinden we niet wenselijk. Dit bijzondere deel van de begraafplaats verdient het om als geheel bewaard te blijven. En het is goed om beter te omschrijven wat de monumentenstatus voor bescherming biedt.

Een werkgroep binnen onze vereniging wil daarom, uiteraard in samenspraak met de gemeente Westland, de volgende punten bewerkstelligen:
A. meer duidelijkheid verkrijgen omtrent de beschermde status van dit oude deel
B. de mogelijkheden onderzoeken om dit erfgoed voor de toekomst te behouden
C. de mogelijkheden bekijken om kapotte zerken te doen restaureren.

De werkgroep bestaat uit Jan Verhagen, Jaap van der Ende, Harry Groenewegen en Wim Boekestein.

Om meer draagvlak voor dit project te creëren wordt op 21 maart een bijeenkomst georganiseerd, voor families die graven op het oude deel hebben liggen, maar ook andere geïnteresseerden zijn welkom. De avond die in het Westlands Museum plaatsvindt, start om 19.30 uur. Inloop met koffie vanaf 19.15 uur. Je bent van harte welkom.

18 april: ALV en lezing

Op donderdag 18 april vindt onze volgende bijeenkomst plaats, in de Hooiberg van het Westlands Museum. We starten de avond om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) met de Algemene Ledenvergadering. De stukken hiervoor worden een week tevoren per email toegstuurd naar alle leden. We hopen uiteraard dat zoveel mogelijk leden aanwezig zijn.
Na de pauze, rond 20.30 uur, is er een lezing van Henk Tetteroo over de Westlandse streektaal. Henk is al tientallen jaren bezig met dit onderwerp, heeft er boekjes over geschreven en heeft ook wekelijkse column in de krant. Ook zijn lezing is zeer aansprekend, weten we uit ervaring. Na de lezing van Tetteroo gaan we – voor wie wil – nog even naborrelen. Deze bijeenkomst is alleen voor leden toegankelijk. Uiteraard gratis.

Geweest: lezing ‘Ambachten en baljuwschappen’

Op 17 januari organiseerden wij in het Hof van Heden de winterlezing, die ging over de ambachten en baljuwschappen die wij hier kenden, met accent op de situatie in Naaldwijk en Honselersdijk. De lezing werd verzorgd door Jaap van Duijn. Hij wist de vaak gecompliceerde bestuurlijke en juridische inrichting van onze middeleeuwse dorpen op een verhelderende wijze uit te leggen en toe te lichten. Desondanks ging het om zóveel informatie, dat het wellicht niet allemaal is blijven hangen. Geen punt: in het najaar verschijnt een uitgebreid artikel van Jaap over dit onderwerp in het Jaarboek van het Genootschap Oud-Westland. Dus dan kan je het nog eens nalezen.