HOME

HOME

Welkom! Op deze website vind je informatie over het erfgoed in Naaldwijk en Honselersdijk, én over de activiteiten die wij als Historische Vereniging organiseren. Heb je vragen? Neem contact met ons op via ons contactformulier.

ACTIE VEREIST! STOP BOUW MEGA-FLAT !

Dat is de titel van een campagne die we, samen met drie andere erfgoedorganisaties en vele burgers, in de afgelopen zes dagen hebben gevoerd tegen het voorliggende bouwplan op de hoek van de Verdilaan en Dijkweg in Naaldwijk. De plek waar de gemeente een kolossale, witmoderne flat wil laten bouwen. In de wijk Hoogeland zou zo’n flat wellicht mooi passen, maar voor de historische Dijkweg, met 3 rijks- en 6 gemeentelijke monumenten in de directe nabijheid, is dit een doodsteek.

 

Op de eerste foto een schets van de architect, op de tweede een weergave (van ons) hoe dat er in de Dijkweg uitziet.

Het is wat ons betreft prima als er gebouwd gaat worden, maar dan wel op een manier die past bij dit monumentale deel van Naaldwijk. Dus minder massaal en hoog, en in een stijl en met materialengebruik die aansluiten bij de omliggende monumenten. Ben je mèt ons van mening dat deze flat een slecht idee is? En heb je nog niet eerder gereageerd? Je kunt nog steeds onze petitie ondertekenen! Zo help je mee om de politiek te beïnvloeden. Er zijn al meer dan 750 ondertekenaars van de petitie en een kleine 200 inwoners hebben hun zorgen/verontwaardiging kenbaar gemaakt middels een mail aan de gemeenteraad.

Gemeenteraad stemt vóór bouw MEGA-FLAT

Vanavond (16 februari) heeft de gemeenteraad een beslissing genomen over het Ontwerp bestemmingsplan, waarmee de bouw van de mega-flat gerealiseerd zou kunnen worden. Ondanks alle bezwaren uit de samenleving hebben de coalitiepartijen besloten goedkeuring te geven aan dit desastreuze plan. ZEER TELEURSTELLEND!

Dit betekent dat de bouw van de witte mega-flat steeds meer realiteit wordt, en daardoor:
– komt er een gebouw dat 16 meter hoog wordt en in volume 7,5 keer groter is dan het voormalige Harmonie-gebouw.
– wordt er door die grootte, maar zeker ook door de moderne stijl en het volledig afwijkende materialengebruik een dolksteek gegeven aan dit historische deel van de Dijkweg.
– verdwijnt er 740 m2 aan groene buitenruimte
– ontstaat een onaantrekkelijke entree tot het winkelcentrum, alsmede een tochtgat

Hoe is er gestemd?

Raadsleden die vóór de mega-flat hebben gestemd kwamen uit de partijen:
– CDA Westland (fractie@cdawestland.nl)
– LPF Westland (info@lpfwestland.nl)
– ChristenUnie/SGP Westland (info@cusgpwestland.nl)
– VVD Westland (info@vvdwestland.nl)

Raadsleden die tégen de mega-flat hebben gestemd kwamen uit de partijen:
– Westland Verstandig (info@duijsens.net)
– Gemeentebelang Westland (fractie@gbw.nu)
– D’66 Westland (fractie@d66westland.nl)
– PvdA Westland (nico@pvdawestland.nl)
– GroenLinks Westland (info@groenlinkswestland.nl)

Als historische vereniging zijn wij politiek neutraal en respecteren ieders mening. Dat neemt natuurlijk niet weg dat wij uitermate teleurgesteld zijn in dit besluit. Dat zal bij u wellicht niet anders zijn. Wij kunnen ons voorstellen dat u wilt reageren, of uitleg wilt vragen aan zowel de partijen die vóór als tégen hebben gestemd. Daarom vindt u achter de partijnamen hun emailadressen.

Wat nu?

In totaal hebben negen partijen in een eerdere fase een zienswijze ingediend. Van twee van die partijen is bekend dat ze naar de Raad van State zouden gaan bij een negatieve uitslag. De komende weken zullen wij intern beraden of wij ook die stap ondernemen. Daarnaast is het nog de vraag hoe de Welstandscommissie op het voorliggende ontwerp gaat reageren.

We houden u op de hoogte.

HVNH

Op zoek naar meer informatie over deze campagne?
Kijk hier: