Archief van
Categorie: Artikelen

krantenberichten vierde kwartaal 1917

krantenberichten vierde kwartaal 1917

1 september Naaldwijk; ‘De Dijkweg is nu volledig afgewerkt. De bestrating en bewerking toont een uitstekenden uitslag, door aanzienlijke winst in verkeersgeschiktheid. Deze weg moet een geweldig groot en druk verkeer verwerken. Nu is de verkeersbreedte overal, waar dit mogelijk was, aanmerkelijk vergroot, zoowel door het uitsparen van een rijwielpad, als door het bestraten van heel het wegvlak tusschen de berm en het wandelpad.’ Honselersdijk; ‘De Veilingkring Westland van het H.B. Genootschap hield donderdag de 4e veiling van droge bollen…

Lees Meer Lees Meer

Krantenberichten Tweede kwartaal 1917

Krantenberichten Tweede kwartaal 1917

4 april Naaldwijk; ‘Het Nut heeft een boekje uitgegeven: “Wat zullen wij eten?” dat allerlei opgaven bevat van goedkoope gerechten en van uitsparing of vervanging van aardappelen bijvoorbeeld. Van dit boekje zijn nu reeds 150.000 stuks verspreid. Het boekje is een schat in deze tijden van schaarschte. Men vindt er ook de hooikist in beschreven en den krantenomslag, die beid of samen zooveel brandstof of petroleum kunnen besparen bij de bereiding van de spijzen. Ook ons gemeentebestuur heeft een aanzienlijk…

Lees Meer Lees Meer

Krantenberichten 1917 eerste kwartaal

Krantenberichten 1917 eerste kwartaal

1 januari Links (met de markiezen) staat de Rotterdamse Bank Naaldwijk; ’Aan het bankgebouw van de Rotterdamsche Bankvereeniging wordt stevig doorgewerkt, zoodat het stellig bij eenigszins gunstig weer vroeg in het voorjaar gereed zal zijn. Met 1 januari wordt hier het agentschap vervangen door een bijbank van dit groote lichaam. Voorloopig blijft deze bank gevestigd in het perceel van den heer P. Kijvenhoven, die als directeur der nieuwe instelling zal optreden.’ Verder wordt in het artikel het belang beschreven van…

Lees Meer Lees Meer

Krantenberichten 1916 vierde kwartaal

Krantenberichten 1916 vierde kwartaal

Het laatste kwartaal van 1916 heeft weinig nieuws te melden. Hetgeen opvalt is dat als een huis of tuin van eigenaar wisselt, dit meestal in het openbaar verkocht wordt of geveild. Idem met huisraad. De verslagen van vergaderingen die plaatsvonden in dit kwartaal waren zonder uitzondering erg lang, vandaar een korte inhoud en verwijzing naar het hele verslag. 4 Oktober Naaldwijk; ‘Verkooping van Meubelen en Huisraad, alsmede Steigerhout, Steigertouwen, Planken, Steen, Handwagen en andere zaken, tot de metselaars-affaire behoorende, om…

Lees Meer Lees Meer

Krantenberichten 1916, derde kwartaal

Krantenberichten 1916, derde kwartaal

1 juli Honselersdijk; ‘Een groentenhandelaar verloor zijn portefeuille met geldswaarde, vermoedelijk in het veilinggebouw of aan het station. Nadat het verlies was uitgeklonken, werd het verlorene terugbezorgd door den chef der tramhalte, waar het in het wachtlokaal gevonden was.’ 5 juli Naaldwijk; het is voor de teelt van 1916 – 1917 moeilijk om aan kunstmest te komen. De grotere bedrijven kopen in via een vereniging, maar voor de kleinere blijft het moeilijk. Nu kunnen deze bestellen bij de firma P….

Lees Meer Lees Meer

Scheepswerven in het Westland

Scheepswerven in het Westland

Het is nu nauwelijks voor te stellen, maar het transport in het Westland verliep tot 50 jaar terug hoofdzakelijk over het water. De wegen waren smal en slecht, en veel tuindersbedrijven waren niet eens per openbare weg bereikbaar. Het betekende dat schepen essentieel waren voor de economische ontwikkeling in het Westland. In de 19e eeuw werd dit vooral door beroepsschippers op zogenoemde ‘Westlanders’ gedaan, maar met de schaalvergroting in de tuinbouw gingen ook tuinders steeds meer hun eigen vervoer regelen,…

Lees Meer Lees Meer

Jan Emmens (1897-1988)

Jan Emmens (1897-1988)

“Het werk van een historische genootschap naar buiten heeft geen enkele zin als het niet mede dienstbaar gemaakt kan worden aan, of liever, ingepast kan worden in een actieve cultuurpolitiek” aldus de voorzitter van het Genootschap Oud-Westland, Jan Emmens, in het jaarverslag 1965-67. Deze uitspraak is kenmerkend voor Emmens en gold in 1977 tevens als de motivering voor de jury van de Prijs Culturele Raad van Zuid-Holland om deze aan hem toe te kennen. In het jury-rapport staat verder: “Niemand…

Lees Meer Lees Meer

Naaldwijkse hulp aan Ooltgensplaat (1945)

Naaldwijkse hulp aan Ooltgensplaat (1945)

Direct na beëindiging van de Tweede Wereldoorlog werden in diverse Westlandse gemeenten activiteiten ontplooid om zwaar getroffen gemeenten, elders in het land, te ondersteunen bij de eerste levensbehoeften. Gemeente Naaldwijk heeft in augustus van 1945 hulpgoederen gestuurd naar de gemeente Ooltgensplaat. Als dank voor die hulp heeft gemeente Ooltgensplaat in 1947 twee glas-in-loodramen geschonken aan de burgerij van de gemeente Naaldwijk. Deze ramen nog aanwezig in het Oude Raadhuis in Naaldwijk. In Ooltgensplaat Naaldwijk lees je er meer over.