BESTUUR

BESTUUR

De vereniging heeft een bestuur dat uit de volgende personen bestaat:
Voorzitter: Jolanda Faber
Secretaris: Corrie Stolk
Penningmeester: Willem Klapwijk
Communicatie: Gustaaf van Gaalen

Voor de doelstellingen van de vereniging: klik hier

Het bestuur van de vereniging voert de algemene regie (beleid), doet de leden- en financiële administratie, verzorgt de algemene communicatie, vergaart financiële middelen, zet opdrachten uit naar werkgroepen en vormt het gezicht van de vereniging (m.n. de voorzitter). Het bestuur vergadert ongeveer 5 keer per jaar.

Werkgroepen zorgen dat activiteiten worden georganiseerd. Een werkgroep bestaat uit een projectleider en – afhankelijk van de complexheid en de benodigde expertise – een of meerdere personen, die samen een project/activiteit realiseren. Elke projectleider heeft een vast aanspreekpunt binnen het bestuur, zodat snel geschakeld kan worden.

Belangrijk is dat er goede afstemming plaatsvindt tussen bestuur en werkgroepen enerzijds en werkgroepen onderling anderzijds. Om dat te realiseren worden de projectleiders van lopende projecten steeds uitgenodigd voor het bijwonen van een deel van de bestuursvergaderingen. Daar worden ontwikkelingen en eventuele knelpunten van de projecten gemeld, vindt afstemming plaats en worden win-win-situaties gezocht. En ook wordt in voorkomende gevallen meegedacht over toekomstplannen voor de vereniging.

Postadres bestuur: Hofstraat 64, 2675 AL Honselersdijk
e-mail: info@hvnh.nl
bankrekeningnummer: NL10 RABO 0135 3278 73