VERENIGING

VERENIGING

Onze vereniging is opgericht op 19 september 1999. We zijn een vereniging, gericht op het enthousiast verspreiden van kennis over de historie van Naaldwijk en Honselersdijk, met een actieve inbreng van de leden, en waarbij elkaar ontmoeten een bindend element is. We werken vanuit 3 doelstellingen:

Doelstelling 1: Objectenbescherming
Het in kaart brengen, onderzoeken en actief beschermen van historisch waardevolle gebouwen, terreinen, waterwegen, zaken en goederen, alsmede de restanten hiervan, zowel boven als onder het maaiveld.

Doelstelling 2: Kennisontwikkeling
Het verzamelen van historische gegevens en documenten, ontwikkelen van kennis, én beschikbaar stellen van die kennis, gefocust op door de vereniging vastgestelde thema’s. Het gedocumenteerde materiaal wordt na afronding van een thema zoveel mogelijk ondergebracht bij het Westlands Museum en het Historisch Archief Westland.

Doelstelling 3: Kennisverspreiding
Het geven van voorlichting en informatie over historisch relevante zaken van zowel eigen ontwikkelde kennis, als van kennis, ontwikkeld door derden.

Jaarlijks vindt in het vroege voorjaar de Jaarvergadering plaats. Leden krijgen hiervoor tijdig een oproep.

Postadres vereniging: Hofstraat 64, 2675 AL Honselersdijk
e-mail: info@hvnh.nl

Contactpersoon website: Gustaaf van Gaalen gustaaf@hvnh.nl

Als vereniging werken wij in Westlands verband samen met andere erfgoedorganisaties. Ook op andere sites vind je interessante informatie. Kijk eens op de volgende sites:
Genootschap Oud-Westland
Historische Vereniging Wateringen-Kwintsheul
* Historische Werkgroep Oud-De Lier
* Historische Vereniging Oud ’s-Gravenzande
* Historische Vereniging Oud-Schipluiden
* Historische Vereniging Monster – Ter Heijde
* Historische Vereniging Maasland
Stichting Streek- en Tuinbouwhistorie Westland (Westlands Museum)
* Historische Druivenkwekerijk Sonnehoeck
Historisch Archief Westland
* Over het Westland (Aad van Holstein)