Archief van
Auteur: Gustaaf van Gaalen

Plan watertoren verruïneert icoon

Plan watertoren verruïneert icoon

Volgende week wordt in een gecombineerde raadscommissie de verklaring van geen bedenkingen Verburchlaan nabij 23 (de watertoren) besproken. Dit plan omvat een forse aanbouw aan de watertoren, waardoor bewoningsmogelijkheden ontstaan voor 9 huishoudens. Onze mening omtrent deze plannen is als volgt: We zijn tegen het bouwplan dat er nu ligt, want het verruïneert een zeer belangrijk en iconisch Naaldwijks monument. Het in gebruik zijn van monumenten is essentieel om ze in goede staat te behouden. Nu geldt er leegstand. We…

Lees Meer Lees Meer

Project informatiebordjes

Project informatiebordjes

Project informatiebordjes De werkgroep Erfgoedbescherming Westland, waar wij als HVNH in vertegenwoordigd zijn, wil niet alleen ons weinige Westlandse erfgoed beschérmen, maar het publiek ook beter informeren over diezelfde monumenten. We hopen daarmee Westlanders (en toeristen) meer betrokken te laten zijn bij onze historie. Een klein groepje, bestaande uit Wouter Loots (Monumentaal Westland), Leo van den Ende (HV Monster-Ter Heijde) en Gustaaf van Gaalen (HVNH) heeft daarom een plan opgesteld om de belangrijkste monumenten in het Westland te voorzien van…

Lees Meer Lees Meer

Onze boodschap aan de gemeenteraad

Onze boodschap aan de gemeenteraad

Omdat live inspreken bij de gemeenteraadsvergadering niet toegestaan is, hebben we onze inbreng moeten beperken tot het insturen van een tekst. Die tekst is namens drie erdgoedverenigingen, maar zeker ook namens jullie. Je vindt hem hieronder. Spreektekst HVNH voor de gemeenteraad (agendapunt 15)

Petitie aangeboden aan burgemeester

Petitie aangeboden aan burgemeester

Maandagmiddag heeft Corrie Stolk, bestuurslid bij HVNH, de petitie overhandigd aan burgemeester Bouke Arends, in zijn rol als voorzitter van de gemeenteraad Westland. De petitie, geïnitieerd door vier erfgoedorganisaties, is in slechts drie dagen door meer dan 600 burgers ondertekend. We zijn uiteraard heel content met die ondersteuning vanuit de samenleving. Bedankt daarvoor! Bovendien hebben meer dan 150 mensen een reactie naar de gemeenteraad gestuurd, met daarin dezelfde oproep. Op dinsdagavond 16 februari beslist de gemeenteraad over het al of…

Lees Meer Lees Meer

Reacties van burgers

Reacties van burgers

Onze actie om bekendheid te geven aan het voorliggende plan leidt tot vele reacties van burgers die zich zeer ongerust maken. Hieronder geven we je geanonimiseerd een aantal reacties weer (veelal gericht aan de raadsleden): Hierbij laat ik u weten dat ik tegen de voorgenomen bouw van de mega-flat aan de Dijkweg te Naaldwijk ben. Ik vind het goed dat het al lang braakliggende stuk grond een nieuwe bestemming krijgt. Mijn voorkeur had een bestemming die gericht is op meer…

Lees Meer Lees Meer

De Flat is groter dan de voormalige Harmonie. Maar hoeveel precies?

De Flat is groter dan de voormalige Harmonie. Maar hoeveel precies?

In de gemeentelijke plannen wordt alleen maar vermeld dat het nieuwe gebouw ‘inderdaad groter is’, maar er staan nergens cijfers over hoevéél groter dat is. We zijn daarom zelf aan het rekenen geslagen, en omdat wij wél graag transparant willen zijn, is hieronder de berekening aangegeven. Het is een hele kluif. Als je niet geïnteresseerd bent in de berekeningen: scroll dan helemaal naar onderen, naar de conclusies. Allereerst wat toelichting op onze berekeningen De voormalige Harmonie Deze bestond uit het…

Lees Meer Lees Meer

Wat wat kan dan wèl?

Wat wat kan dan wèl?

Het is makkelijk om ergens tegen te zijn, maar het gaat ook om oplossingen. We erkennen de behoefte aan woningbouw en we zijn dus ook zeker geen tegenstander van nieuwbouw. Onze wens: ontwerp een nieuw gebouw dat recht doet aan de rijks- en gemeentelijke monumenten in de nabije omgeving. In een stijl en met materialengebruik die passen bij de omliggende panden en waarmee dit nieuwe pand zelfs versterkend werkt voor het totale historische beeld. Daarvoor is ook geen nieuw bestemmingsplan…

Lees Meer Lees Meer

Rabo ClubSupport levert meer dan 800 euro op

Rabo ClubSupport levert meer dan 800 euro op

Net als voorgaande jaren hebben wij als historische vereniging weer meegedaan aan de actie ‘Rabo ClubSupport’. Jullie hebben ons weer uitstekend kunnen vinden, want dit jaar hebben we maar liefst € 826,65 van de Rabobank gekregen. Dat is 167 euro meer dan vorig jaar, en dát was al een recordjaar. Beste leden en andere ‘op ons stemmers’: hartelijk bedankt voor jullie steun. Wij gaan het bedrag inzetten voor iets heel moois. Maar wat dat is? Dát houden we nog even…

Lees Meer Lees Meer

Nieuwe monumenten gezocht. Zoek je mee?

Nieuwe monumenten gezocht. Zoek je mee?

Binnen het Westlandse erfgoedveld is afgesproken dat we – ieder in zijn eigen dorp(en) – gaan bekijken of er zaken zijn die wel op de monumentenlijst zouden moeten staan, maar er nu nog niet op staan. Het kan gaan om huizen of andere panden, maar ook om kassen, infrastructuur, bruggetjes, schoorstenen, enzovoort. De verzamelnaam hiervoor is: cultuurgoed. We denken al snel aan hele oude zaken, maar het kan ook om jonger erfgoed gaan. Wie kent de omgeving beter dan jullie?…

Lees Meer Lees Meer

Verenigingsactiviteiten nog op een laag pitje

Verenigingsactiviteiten nog op een laag pitje

Vanwege het coronavirus en de door de overheid opgelegde maatregelen, kunnen wij de komende tijd nog geen activiteiten organiseren. Ook de Algemene Ledenvergadering, die jaarlijks in het voorjaar plaatsvindt, zullen wij op een alternatieve manier beleggen, net als in 2020. Wel zullen wij geregeld onze leden een nieuwsbrief sturen.