Geweest: ALV en Lezing Streektaal

Geweest: ALV en Lezing Streektaal

Op donderdag 18 april organiseerden wij de Algemene Ledenvergadering, in de Hooiberg van het Westlands Museum, gevolgd door een lezing over onze Streektaal door Henk Tetteroo. We startten de avond om 19.30 uur  met de ledenvergadering, die door 24 leden bijgewoond werd. Het bestuur heeft met een beperkte bemanning toch weer veel activiteiten kunnen organiseren en de vereniging staat er financieel prima voor. Wel heeft het bestuur een klemmend beroep gedaan op de leden om zich te melden voor een bestuursfunctie. De huidige bestuursleden zitten al lange tijd en een deel wil het stokje langzamerhand overgeven. Hoopvol was dat twee leden hebben aangegeven hier over na te willen denken.

Na de pauze was er een lezing van Henk Tetteroo over de Westlandse streektaal. Henk is al tientallen jaren bezig met dit onderwerp, heeft er boekjes over geschreven en heeft ook wekelijkse column in de krant. Ook zijn lezing was zeer aansprekend. Hij wist vele voorbeelden te noemen van woorden en zinsopbouwen die typisch zijn voor onze streek. En hij heeft zelfs een heel boekje geschreven met streekwoorden die direct verbonden zijn met de druiventeelt, een teelt die tussen 1850 en 1950 de belangrijkste was van alle Westlandse teelten.
Na de lezing hebben we nog gezellig met de leden geborreld. We danken het Westlands Museum voor de gastvrijheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *