Plan watertoren verruïneert icoon

Plan watertoren verruïneert icoon

Volgende week wordt in een gecombineerde raadscommissie de verklaring van geen bedenkingen Verburchlaan nabij 23 (de watertoren) besproken. Dit plan omvat een forse aanbouw aan de watertoren, waardoor bewoningsmogelijkheden ontstaan voor 9 huishoudens. Onze mening omtrent deze plannen is als volgt:

  1. We zijn tegen het bouwplan dat er nu ligt, want het verruïneert een zeer belangrijk en iconisch Naaldwijks monument.
  2. Het in gebruik zijn van monumenten is essentieel om ze in goede staat te behouden. Nu geldt er leegstand. We zijn daarom voorstander van het in gebruik nemen voor een andere functie en snappen dat (beperkte) aanpassingen nodig kunnen zijn om die functieverandering mogelijk te maken.
  3. Aanpassingen/veranderingen van binnen zijn wat ons betreft mogelijk. Aanpassingen en aanbouwen aan de buitenkant zijn slechts mogelijk als die versterkend werken voor de uitstraling van de watertoren, en als de watertoren als bouwwerk en symbool volledig intact blijft. Eventuele aanbouwen dienen daarmee laag te blijven, in een bouwstijl en met materialen die passend zijn bij de toren, en gesitueerd aan slechts één van de kanten (de kant die het minst in het zicht is, gezien vanaf de Verspycklaan).

Het architectenbureau achter de initiatiefnemers heeft eerder bewezen lak te hebben aan de meningen in de samenleving. Er leven dan ook vele bezwaren tegen de huidige plannen, onder andere van twee landelijke erfgoedorganisaties, van bewoners rondom de watertoren en van de diverse Westlandse erfgoedorganisaties, verenigd in de werkgroep Erfgoedbescherming Westland. Verder is ook de Monumentencommissie negatief over dit plan (ondanks vele afstemmingsoverleggen met de initiatiefnemer) en zeer belangrijk: de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is tegen. En tot slot heeft ook CDA-wethouder Piet Vreugdenhil aangegeven tégen deze plannen te zijn.

De conclusie kan niet anders zijn dan dat dit plan kansloos is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *