Krantenberichten, derde kwartaal 1917

Krantenberichten, derde kwartaal 1917

7 juli
Naaldwijk; ‘De Dijkweg wordt dezen zomer goed onderhanden genomen. De gemeente verstraat het gedeelte van de kom van ’t dorp tot aan de Boschheul. Verderop naar Honselersdijk worden eenige gedeelten van rijkswege verbeterd’.

Honselersdijk; ‘De tramhaven is tegenwoordig het middelpunt van een levendig verkeer. Niet zelden staat er 20 à 30 spoorwagens voor lading gereed, ongerekend de wagons die er gelost worden en die vooral fust aanvoeren. De groote drukte echter vloeit voort uit den veilinghandel en het vervoer der per veiling gekochte goederen. De veilingen te Honselersdijk, Kwintsheul en Wateringen voeren hier de produkten aan, die voor uitvoer over land zijn aangekocht.

11 juli
Naaldwijk; In het gemeenteraadsverslag leest men dat er plannen zijn een Waterschap op te richten, want de vaarwegen in het Westland zijn niet best. Dit roept een heleboel moeilijkheden op, want wil dit plan kans van slagen hebben moeten alle Westlandse plaatsen meedoen en meebetalen. (een uitgebreid verslag in deze krant)

In 1917 zijn ook in de Julianastraat burgerwoningen geprojecteerd.

25 juli
Naaldwijk; De bestrating van de Dijkweg is zaterdag gereed gekomen tot aan de kruising van de trambaan. De weg is over het laatste gedeelte aanzienlijk opgehoogd, zodat de hinderlijke sterke helling voor de rails vervangen is door een langzame glooiing.

1 augustus
Naaldwijk; ‘Het kanongebulder was in den nacht van Zaterdag op Zondag hier zoo hevig, dat verschillende personen het bed verlieten en naar buiten kwamen, vreezende, dat er een beschieting dreigde.’

Door een subsidie van ƒ 500 van de gemeente kan de Naai- en Knipschool uitbreiden en worden tot een ware vakschool voor meisjes.

22 augustus
Naaldwijk; ‘Zaterdagmorgen gingen twee vliegtuigen in n.o. richting langs het dorp. Zij vlogen zeer hoog, doch de blinkende vlaken waren goed te onderscheiden. Uit den tijd van overvliegen kon afgeleid worden, dat dit dezelfde vliegtuigen waren, die bommen hebben geworpen op Goeree.’