Onze argumenten tegen de mega-flat

Onze argumenten tegen de mega-flat

1 Te groot en te hoog

Met 14.996 m3 is de beoogde flat ruim 7 maal groter dan de vroegere Harmonie. De flat wordt bijna 16 m hoog en de héle kavel wordt volgebouwd.

2 Afwijkend in stijl en materialen

Voor de Dijkweg gelden regels zodat nieuwbouw past bij de bestaande monumenten. Deze flat voldoet hier in het geheel niet aan. De gemeente wil dit ‘oplossen’ door vaststelling van een nieuw, zeer lokaal bestemmingsplan.

3 Er verdwijnt 740 m2 groene buitenruimte

Doordat er tot op alle kavelgrenzen wordt gebouwd, kent dit project nul vierkante meters groen. Ten opzichte van de vroegere Harmonie betekent dit een verlies van 740 m2 aan potentieel groen. Westland heeft al het minste aantal meters groen per inwoner. Dat wordt nu nóg erger.

4 Onaantrekkelijke entree winkelcentrum

De Dijkweg is één van de belangrijkste entrees voor het winkel- en horecacentrum. Deze flat zorgt voor enorme verrommeling voor het aanloopgebied. Dit maakt Naaldwijk onaantrekkelijker voor winkelpubliek en toeristen. De kans is groot dat langs de mega-hoge wand (direct naast de stoep) rukwinden ontstaan.

5 Strijdig met Omgevingsvisie

Eind 2020 is de Omgevingsvisie Westland vastgesteld. Hierin staat onder andere:
A “Westland versterkt haar cultuurhistorische kwaliteiten”
B “Leefkwaliteit staat voorop en is belangrijker dan de groei van het aantal woningen”
C “Bij bouw is het belangrijk dat hoogte en diepte passen in de leefomgeving. We houden daarbij rekening met dorpsgezichten en karakteristieke gebieden.”

Het college lapt haar eigen regels aan de laars.

Terug naar home