Reacties van burgers

Reacties van burgers

Onze actie om bekendheid te geven aan het voorliggende plan leidt tot vele reacties van burgers die zich zeer ongerust maken. Hieronder geven we je geanonimiseerd een aantal reacties weer (veelal gericht aan de raadsleden):

Hierbij laat ik u weten dat ik tegen de voorgenomen bouw van de mega-flat aan de Dijkweg te Naaldwijk ben. Ik vind het goed dat het al lang braakliggende stuk grond een nieuwe bestemming krijgt. Mijn voorkeur had een bestemming die gericht is op meer groen in het centrum, passend bij de directe omgeving (oorlogsmonument en oude grafplaats). Indien toch gekozen wordt voor bebouwing dan wel op een wijze die passend is in het karakter van de Dijkweg. Naar mijn mening een van de weinige nog mooie historische en karaktervolle straten die Naaldwijk rijk is.

Na jaren van braakliggend is er eindelijk een besluit genomen om op het terrein waar de voormalige Harmonie heeft gestaan, appartementen te gaan bouwen.
Wat schets mijn verbazing ………. ontegenzeggelijk een compleet ondoordacht en ook nog afschuwelijk ontwerp wat een grote VLAG OP DE NOG VEEL BEKENDERE STRONTSCHUIT lijkt.
Het lijkt wel of de betreffende architect niet eens de moeite heeft genomen om de locatie en zijn omgeving te bekijken en zich in te leveren in de omgeving.
Geef (de)/(een) architect opdracht om in de geest van de Dijkweg een gebouw te ontwerpen, welke past in het geheel. Een beetje indenkende architect kan een ontwerp maken welke past en het interne van de appartementen ontwerpt met het hedendaagse comfort. Dat moet totaal niet moeilijk zijn.
Een paar vragen:
* is de gemeente eigenaar van het perceel of is het in particuliere handen?
* valt er een definitief besluit op 16 februari a.s.?
* zijn er meerdere ontwerpen ingediend?
Mocht er naar aanleiding van mijn betoog de behoefte zijn om in contact te treden, ben ik bereid hierin mee te denken naar een aanvaardbaar ontwerp.

Hierbij sluit ik mij aan bij de aantekenaars van bezwaar tegen de mega-bouw op de locatie van het voormalige Harmoniegebouw in de Naaldwijkse dorpskern. Voor het welzijn van de mens en de leefbaarheid van onze woonplaats moeten we waken voor onbehaaglijk verstorende dissonanten in onze leefomgeving, de weinige natuurlijke ruimten beschermen en waar mogelijk behouden.
De noodzaak van bouwen en vernieuwen, progressie, is begrijpelijk, maar behoort te voorzien in passend eigentijdse leefruimte voor de bevolking en niet juist mensonvriendelijk verstikkend te zijn. Laat Naaldwijk blijven ademen en niet naar lucht happen!

Het voornemen aan de Dijkweg een megaflat te bouwen lijkt me geen goed plan. Het doet ernstig afbreuk aan de cultuurhistorische waarde van de omgeving. Het voornemen vraagt m.i. om een andere oplossing dan deze nieuwbouw. Gaarne aandacht hiervoor.

Beschamend, als u voor het huidige ontwerp zou gaan. Het ontwerp uit 2004, sluit beter aan bij de omgeving. Wijsheid wens ik u toe.

Jarenlang heb ik aan de Dijkweg 23 gewoond, schuin uitkijkend naar de voormalige harmonie. Aan het begin van de Dijkweg staan daar sinds mensen heugenis allemaal prachtige monumentale oude huizen. Dan is het geen gezicht om er nu zo’n knots van een modern pand tussenin te zetten. Zet dit moderne gebouw maar ergens neer waar ruim genoeg is en niet vloekt met de omgeving, dat is niet aan de Dijkweg. Kijk eens hoe lelijk de “nieuwe” flats die aan de Dijkweg staan,op de plek van het vroegere bejaardenhuis t Trefpunt. Dit past totaal niet in de omgeving. Kijk eens hoe prachtig de oude Bernadette school is opgeknapt. Waar een wil is kan dit dus zeker. Houdt zo een weg in ere. Er is een prima nieuwbouw alternatief voor deze lokatie, zie hiervoor het bouwplan uit 2004.
Gemeente Westland laat dit stukje Naaldwijk een historisch aanzien blijven houden. Maak de nieuwbouw hierop inpasbaar. Ik wens u veel wijsheid bij uw besluit, er is al genoeg verpest in het Westland door onzinnige keuzes.

Via de media met afgrijzen de bouw van de megaflat gevolgd. Het past totaal niet in de stijl van de Dijkweg. Daarbij gaat er wederom een stuk groen verloren. De hoeveelheid groen, in onze zogenaamde groene gemeente (groen als huisstijl compenseert dat helaas niet), is om te huilen. En als er als iets aan ‘groen’ staat wordt het tot de grond weggesnoeid.
Waarom een bestemmingsplan aanpassen voor 1 bouwplan? Hoe fair is dat? Dat er iets gebouwd wordt houden we toch niet tegen. Maar kan het dan mooier, in oude stijl en in hoogte dat past bij de rest van de straat. Kortom ik ben tegen de bouw van de mega-flat.

Hierbij delen wij u mede dat wij tegenstander zijn van het nieuwbouwplan dat er op dit moment ligt voor het kavel van de voormalige “Harmonie” te Naaldwijk. Veel te kolossaal en totaal niet in overeenstemming met het dorpsgezicht en de leefomgeving. Wij zijn het eens met de mening van het Genootschap oud Westland.

Wat ben ik blij dat ze de oude Bernadette School zo mooi opgeknapt hebben. Het straatbeeld van dit stukje Dijkweg blijft hier goed. Ik was al bang dat de Allure en het straatbeeld van de Dijkweg voorgoed ten onder ging door alles wat er de laatste 30 jaar gebouwd is. Maar kom op mensen…..even wakker worden en lang termijn visie aanzetten. Je gaat toch niet zo’n massaal lelijk gebouw neerzetten op dat kleine stukje grond aan de Dijkweg 3? Het gaat hier wel om centrum Naaldwijk. Waarom worden er zo vaak van die lelijke gebouwen gebouwd? Waar is het gevoel voor stijl en klasse? Er is al zoveel moois verdwenen hier in het centrum. Of waarom geen groen parkje samen met de historische begraafplaats.
Wel goed: Bernadette school
Niet goed: Gymzaal Dijkweg, Plan Dijkweg 3, groenvoorzieningen hier in de buurt.
Hoop echt dat er mensen opstaan met visie. Ga buiten het centrum toch woningen maken, maar probeer niet het maximale uit zo’n klein stukje grond te halen.

Stop bouw Mega flat aan de Dijkweg. Het huidige ontwerp past niet in de omgeving maar hoort op zee (Cruiseschip).

Ik heb kennisgenomen van het plan voor de bouw van een mega-flat aan de Dijkweg locatie voormalige Harmonie. Hierbij laat ik u weten tegen de uitvoering van dit plan te zijn. De verschijningsvorm van het gebouw sluit totaal niet aan bij het karakter van de directe omgeving met een aantal rijks- en gemeentelijke monumenten. Dit project past wel in een nieuwe wijk zoals het Hoogeland, maar niet op de locatie van de voormalige Harmonie. Naaldwijk en haar inwoners verdienen een ander plan dat zich beter in de omgeving voegt. Wees verstandig en wijs!

Hierbij roep ik alle politieke partijen op om het plan voor de bouw van een mega-flat op de plaats van de oude Harmonie op de hoek van de Dijkweg te verwerpen. Het bouwen van een vervanging van het afgebroken gebouw met een zelfde grootte is niet het probleem, maar wel het plaatsen van een gebouw, dat volledig afbreuk doet aan de omliggende huizen en de historische ambiance van het gebied eromheen. Het zou de gemeente sieren om bij het bouwen van een kleiner gebouw zoals het ontwerp van 2004 plaats voor GROEN in te ruimen om hierdoor een verbetering van de leefomgeving te realiseren. Hopend op een besluit, dat past bij raadsleden die ook nadenken over de toekomst van hun kinderen en kleinkinderen, er mensen opstaan met visie. Ga buiten het centrum toch woningen maken, maar probeer niet het maximale uit zo’n klein stukje grond te halen. Afzender: een voorstander van Groene leefomgeving.

Stop mega bouw flat Naaldwijk!

Ik ben enorm tegen de bouw van een mega-flat aan de Dijkweg. Dit ontwerp past echt totaal niet in het straatbeeld, van een nieuw pand is iets veel mooiers te maken. Kijk eens naar het pand bij de rotonde Verspycklaan /Kleine Woerdlaan; nieuw maar mooi in de omgeving. Het huidig ontwerp is verschrikkelijk en een enorme afbreuk aan (het nog mooie) Naaldwijk! Stop dit plan!

Aan alle partijen in de gemeenteraad van Westland. Hierbij laat ik U weten, dat ik het niet eens ben met de plannen, zoals die er nu liggen t.a.v. de locatie Harmonie aan de Dijkweg in Naaldwijk. Ik roep U op nog eens goed naar de door Uzelf als gemeenteraad aangenomen omgevingsvisie te kijken.

Vandaag liep ik langs de voormalige Harmonie, ooit een prachtig oud gebouw, nu een lege plek. Ik zag tot mijn schrik dat jullie voornemens zijn om daar een afschuwelijk lelijk, hoog pand neer te zetten! Waarom wordt er niet gekozen voor een gebouw dat in stijl is met bijv. het tramstation (ik woon daar achter) of hotel Westlandia? Een karakteristiek pand plaatsen zoals het eerste ontwerp uit 2004 zorgt toch voor een veel aantrekkelijker dorpsgezicht, een mooiere entree van het dorp en maakt het geheel toch veel meer karakteristiek?
Westland is al niet de meest mooie, sfeervolle gemeente. En dat zeg ik, een geboren en getogen Naaldwijkse. Laten we dan juíst ons best doen om nieuwe panden in het centrum wèl de juiste sfeer mee te geven. Wat mij betreft stoppen jullie de bouw van deze goedkoop-ogende mega-flat en dagen jullie architecten uit om een sfeervol, karakteristiek pand te ontwerpen, ik weet zeker dat dat kan!

U gaat gezamenlijk een besluit nemen over de toekomst van het aangezicht van de Dijkweg, de entree van het centrum van Naaldwijk. Het nu aan uw raad ter beoordeling voorliggende bouwplan aan de Dijkweg te Naaldwijk, betreft: het uitermate moderne, strakke, nieuwe gebouw, wat werkelijkwaar maximaal gebruik maakt van de beschikbare grond en dat dan ook tot op de erfgrenzen zal worden vol gebouwd, waardoor er geen snippertje groen meer overblijft. Ingeklemd tussen rustplaatsen van oud inwoners en de opbouwers van het Westland aan de ene kant en het herdenkingsmonument voor de gevallenen 40/45 aan de andere kant en uitkijkend, met tevens het in de schaduw zetten van het historisch, monumentaal, stadsgezicht, pand Blijdorp. Waar u als raad echter rekening mee zal moeten houden is het historische aanzicht en de daar bestaande monumentale gebouwen waar dit “overigens mooie gebouw” niet tussen gezet moet worden. Een mooie plaats voor dit gebouw is aan de laan van de Glazenstad, tegenover het uit staal en glas bestaande tweede stadhuis, U wel bekend.
Er bestond reeds een mooi en in de omgeving inpasbaar plan uit het jaar 2004. “zo lang wordt er al getwijfeld” Ik verzoek uw raad dan ook heel goed rekenschap te hebben met de gevolgen van het besluit wat u nu gaat nemen, de hele grote en langjarige effecten op de omgeving en inwoners ligt in uw handen. Ik verzoek u dan ook om dit plan af te wijzen op deze lokatie en het plan uit 2004 te laten uitvoeren op deze plaats. Er is de laatste jaren al veel aan de Dijkweg versleuteld wat niet altijd even succesvol is ingepast in de bestaande bebouwing, maar instemmen met de bouw van dit collossale gebouw overtreft wederom het gebrek aan inzicht in stedebouwkunde. Noem het vernielen van de leefomgeving door gebrek aan inlevend vermogen. Stop daarmee! Je hebt maar een keer de kans om de boel te verpesten of in te vullen met een passend gebouw, de keus is aan uw raad. Ik wens uw raad veel wijsheid toe.

Beste Raadsleden, Stop te denken in mega, stop de mega-flat! Dat er überhaupt gedacht wordt aan zo’n giga gebouw. Als trotse Naaldwijkse begrijp ik deze keuze totaal niet. Wanneer ik wel eens andere plaatsen in het Oosten bezoek, valt het mij op, dat er een ratjetoe van gebouwen bij elkaar staat. Het is onrustig en geeft een verrommeld beeld. Dan ben ik zo blij dat dat in Naaldwijk niet het geval is. Ook een reden voor mij om dan niet meer naar zo’n plaats te gaan. Naaldwijk is pittoresk en ik hoop dat het zo blijft. Mijn bezoekers vinden dat juist de charme van deze plaats. Het gebouw zou prachtig staan bij entree Naaldwijk ter plekke van het terrein tegenover de Veiling, waar ook nog een bestemming voor gevonden moet worden.
Maar wat dan wel? Ik dacht aan lagere bouw in de vorm van een hofje, dat past prima in de omliggende style. Hofje waar ouderen kunnen wonen, maar waar jong en oud elkaar kan ontmoeten door de binnentuin met eetbare planten en bomen. Door te bouwen voor ouderen, kan er doorstroom komen voor jongeren. Kan er sociaal leven bevorderd worden. Kunnen ouderen langer zelfstandig blijven wonen, omdat ze in het centrum wonen. Wanneer ik kijk naar de bouw Kleine Woerdlaan, werd ook gekeken naar bestaande stylen. Het nieuwe gebouw past heel goed bij de jaren 30 woningen en geeft toch een mooi elan. Stop met denken in giganten, kijk naar de veehouderij giga schuren, maar wat heeft dat voor ellende opgeleverd. Hoop dat we nog lang mogen genieten van de vele juweeltjes waar we als Westlanders best trots op mogen zijn.

Onbegrijpelijk hoe de gemeente Westland denkt over de invulling van de eind 2020 vastgestelde “Omgevingsvisie Westland “! Een dergelijk modern gebouw past totaal in deze omgeving. Hoe haal je het in je hoofd ! Natuurlijk moet deze grond z.s.m. gebruikt worden voor nieuwbouw, maar dan wel in een stijl die past in deze omgeving. Het ontwerp uit 2004 moet het uitgangspunt worden. Het huidige plan moet daarom z.s.m. van tafel. Met vriendelijke constructieve groet.

Goedemiddag. Na het doorlezen van dit pamflet is het niet zo moeilijk om in te zien dat zo’n flat natuurlijk niet kan. Het verpest inderdaad de sfeer van het dorp. Niet doen is mijn idee.

STOP BOUW MEGA-FLAT, EN VERPEST ONZE LEEFOMGEVING NIET

Ik wil u middels deze mail laten weten dat ik het voorgenomen plan voor een kolossale, wit moderne flat op het terrein van de voormalige harmonie een slecht idee vind. De beoogde flat is te hoog en te groot en heeft te veel afwijkende stijl en materialen in relatie tot de bestaande bebouwing. Het eerste ontwerp van 2004 past veel beter in de omgeving en zal het gezicht van het mooie centrum veel beter tot zijn recht laten komen. Wilt u aub het huidige plan annuleren? “Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald”
Ik vertrouw op uw politieke plicht.

STOP BOUW MEGA-FLAT! De bouw in de centrum ring moet gewoon oude stijl zijn. Wat er achter de muren zit moeten ze zelf weten. Maar het aanzicht moet oud zijn. Dat hoort bij het CENTRUM van Naaldwijk.

Volslagen buiten proportie 😫😫😫 STOP BOUW MEGA=FLAT !

Nieuwbouw prima, maar wel passende bij de stijl van ons dorp. Deze flat is mooi, maar op een andere plek. We hopen dat jullie een andere beslissing durven nemen. Een ander ontwerp, passend bij ons dorp. Wijsheid bij uw besluit.

Beste partijleden. Ik maak hierbij ernstig bezwaar tegen de keuze voor het plaatsen van de beoogde 16 meter hoge mega flat op de plaats van de vroegere Harmonie. De architectuur van het beoogde complex past totaal niet in deze omgeving. Het zou het aanzicht van Naaldwijk ernstige schade toebrengen.
Ik vind het onbegrijpelijk dat zo’n voorstel überhaupt zover is gekomen dat hierover gestemd moet worden. Verantwoordelijke ambtenaren hadden dit toch direct moeten afwijzen gezien dit in strijd is met de omgevingsvisie. Daarnaast begreep ik dat er weer zo’n 740 m2 groen gaat verdwijnen terwijl het westland toch al slecht scoort met hoeveelheid aanwezige groen.Ik verzoek u derhalve tegen het huidige voorstel te stemmen..

Geacht bestuur Westland. Ben het volledig eens met de HVNH dat zo’n geplande mega-flat met afwijkende stijl en materialen, zie omgevingsvisie Westland 2020, in de kern van het dorpscentrum Naaldwijk niet door moet gaan. Wil u er op attenderen dat er wel vaker wordt afgeweken van de “Omgevingsvisie Westland”. Verwijs hier naar de nieuwbouw Hondsdraf 4 in Naaldwijk. In een wijk van de jaren 70 waar de gemeente vast omschreven bouw verordeningen had en dan goedkeuring geven tegen een nieuwbouw woning waar bij menigeen zich afvraagt of dit wel een woning is gezien de hypermoderne blokken doos constructie. Hopelijk komt u tot bezinning en gaat de voorgestelde Mega-Flat op de voormalige Harmonie Dijkweg niet door.
Goed dat jullie zich hiervoor inzetten. Dit gebouw hoort niet op deze plaats. Wel handig om later aan te geven weten welke partij dan wel voor deze keuze is gezien de verkiezingen.
Geachte politieke beslissers. Betreffende de nieuwbouw op de locatie van de voormalige “Harmonie” maak me grote zorgen. In mijn beleving past het huidige plan totaal niet in het straatbeeld van de Dijkweg een van de ingangen naar het centrum. Zelf woon ik al meer dan 40 jaar (met groot genoegen) in het centrum van Naaldwijk, namelijk Havenstraat 37. Ik hou van en ben trots op de historische uitstraling van mijn dorp. Ga deze historische uitstraling niet vergallen met een megalomaan gebouw. Ooit was er eerder onderstaand ontwerp, denk alstublieft in deze richting.
Het is strijdig met omgevingsvisie. Het kan veel lager en in de stijl van de monumenten die er zijn daar past nieuwbouw niet bij. En het staat niet bij het winkelcentrum.
Beste mensen. Wij zijn Tegen de Bouw van dit complex!!!
Bonsoir. Ik ben tegen de bouw van een mega-flat aan de Dijkweg! Met verschuldigde hoogachting
Naar aanleiding van een bericht over de geplande bouw van een mega-flat op het terrein van de voormalige Harmonie wil ik laten weten dat wij hier faliekant op tegen zijn. Wij vinden dat de bouw moet passen bij die monumentale deel van Naaldwijk. Wij hebben een voorbeeld gezien van plannen uit 2004, deze passen beter bij de omliggende panden, ook het materialengebruik is beter passend. De nieuwbouw is strijdig met de omgevingsvisie waarin Westland heeft besloten om rekening te houden met dorpsgezichten en karakteristieke gebieden. Wij vragen uw aandacht voor de bezwaren.
Stop bouw MEGA-FLAT Naaldwijk. Graag een normaal ontwerp dat past in de omgeving van de Dijkweg.
Hierbij maak ik bezwaar tegen de kolossale witmoderne flat, die de gemeente wil laten bouwen op het terrein van de voormalige Harmonie. Het ontwerp past in het geheel niet in de omgeving. Het eerder ingediende ontwerp(2004) zou beter tot zijn recht komen.
Dames en heren. Keur het “Harmonieplan” aan de Dijkweg in Naaldwijk niet goed. Het is in deze omgeving een aanfluiting. Kom met een plan dat beter past in deze dorpse omgeving. Bij voorbaat dank.
Ik ben er op tegen dat zo’n gebouw de entree van de dorpskern zo verschrikkelijk zal gaan ontsieren. Nu gaat mijn dagelijkse wandeling regelmatig door die mooie Dijkweg, langs de oude Bernadetteschool en met zijn mooie hoge bomen, maar ik weet zeker dat ik steeds weer zal schrikken als ik dat gebouw op zie doemen en daarom vaak een andere route zal kiezen. Voor mijzelf maakt dat natuurlijk weinig uit, maar het wil wel iets zeggen voor onze dorpsgemeenschap als geheel. De mooie uitstraling van het entree van het centrum gaat helemaal verloren met dit gebouw. Dus stem a.u.b. tegen dit plan.
stop bouw mega flat
daar zitten wij niet op te wachtenGeachte partijleden. Laten we ervoor zorgen dat de historische omgeving van de Dijkweg niet wordt verstoord door een mega-flatgebouw. Een gebouw van minder hoogte en massaliteit kan ook heel goed woonruimte bieden. Laten we zuinig zijn op het beperkte cultuurgoed dat we in Naaldwijk nog hebben en het historische dorpsgezicht nog zoveel mogelijk behouden en beschermen.Geachte dames en heren van de Gemeenteraad Westland. Hierbij teken ik bezwaar aan tegen het ter goedkeuring voorliggende ontwerp van het te realiseren flatgebouw op het terrein van de voormalige Harmonie. Het gebouw past op geen enkele manier in het historisch centrum, zo’n witte kolos is – om in de sfeer van De Harmonie te blijven – een volledige dissonant. Ik begrijp werkelijk niet dat een architect een ontwerp maakt waarbij geen enkele rekening wordt gehouden met de bestaande bebouwing. Dit kan en moet anders. Als voorbeeld noem ik het kleine appartementencomplex dat enkele jaren geleden is gebouwd op de hoek van de Verburghlaan/Kleine Woerdlaan, hierbij is wel degelijk rekening gehouden met de bestaande bebouwing. Ik dring er dan ook bij u op aan om het plan te herzien en recht te doen aan het weinig historische wat de Gemeente nog rest.Aan alle leden van de westlandse politieke partijen: ik ben van mening dat witte megaflat
aan de Dijkweg niet gebouwd moet worden. Westland staat al bekend als de lelijkste gemeente van Nederland, dit geplande gebouw zou de naam eer aan doen! Dus: niet doen!Geachte heren en dames. Hierbij willen wij even reageren op de bouw van een mega flat op het terrein van de voormalige Harmonie. Je hoeft geen architectuur gestudeerd te hebben om te zien dat dit beoogde gebouw totaal niet past in deze omgeving. Wij zien wel de noodzaak in van bebouwing op deze plek maar dan in de stijl en materiaalgebruik die past bij deze omgeving, dat is voor de deskundigen toch niet zo moeilijk. Wij hopen op een beter en goed resultaat voor het centrum van Naaldwijk, waar we allemaal trots op kunnen zijn.Geacht college en fracties. Graag uw aandacht voor het volgende: Nee, niet tegen een vorm van bebouwing zijn op dit punt, maar wel tegen dit wanstaltige gebouw, de Harmonie. Het ontwerp en de omvang van het voorgenomen gebouw is veel te massaal, past totaal niet in die historische omgeving, welke bepaald wordt door grote historische waarde. Het past ook niet in het streven naar een groen- en natuurinclusieve bouw. Dit gebouw is totaal niet natuurinclusief en groen komt in het plan niet voor.
Ik sta niet alleen met mijn afwijzing. Deze mening wordt gedeeld door de Historische vereniging Naaldwijk-Honselersdijk, Genootschap Oud Westland, Het Cuypers Genootschap, de Bond Heemschut en vele anderen en zeker ook omwonenden en mensen die verstand hebben van ruimtelijke kwaliteit en cultuur. Zij die dit monsterlijke en absurd grote gebouw, op die plek, wel willen doordrukken hebben blijkbaar erg weinig kennis en gevoel voor vorm en verhouding en zeker niet voor ruimtelijke kwaliteit.
Ook is er al veel groen op die plek verdwenen bij de sloop van het historische pand de oude Harmonie en recent zijn nog prachtige populieren daar gekapt.
Ook het historische kerkhof waar dit gebouw tegenaan zou moeten komen loopt gevaar omdat de kerk dat wil slopen. Met zekerheid komt dan binnen enkele jaren ook daar een hoge torenflat. De verstening en massaliteit in het hart van Naaldwijk nemen in hoog tempo toe. Natuur wordt vernield en de biodiversiteit lijdt hier onder. Ook in het kader van klimaat en biodiversiteit is het onbegrijpelijk dat dit soort plannen zelfs maar bedacht worden. Het is pure treurnis dat mijn geboortegrond steeds meer wanstaltige, smaakloze en foute gebouwen krijgt. Fraaie gebouwen worden/zijn gesloopt om plaats te maken voor protserige kastelen en monsterlijk lelijke torenflats… waar is onze goede smaak?
Treurig is ook dat tijdens commissie/raadsvergaderingen telkens blijkt dat kennis van feiten en geschiedenis vaak nauwelijks aanwezig is. Zo is de oude Harmonie in 2009 gesloopt en niet in 2008 zoals de wethouder zei. En dat de wethouder en ambtenaren geen idee hadden over het verschil in bouwoppervlakte en volume van het nieuwe gebouw t.o.v. het oude is ernstig. Het kan niet zo zijn dat alsmaar bouwwerken op grond van onvoldoende kennis en feiten en zonder rekening te houden met cultuur, geschiedenis en natuur, worden doorgedrukt.
Als inwoner van Westland met familiewortels in de tuinbouw sinds rond 1650 stelt dit beleid mij teleur. Wij allen moeten opkomen voor de waarden en geschiedenis van dit gebied “Er is meer dan alleen geld verdienen”! Het is nu aan de gemeente, de raad en het college om dit gebouw NIET toe te staan en, samen met omwonenden, deskundigen, de historische vereniging en natuurorganisaties, naar een passend ontwerp te streven, dat wel past in de omgeving, waarbij cultuur, geschiedenis, ruimtelijke kwaliteit en natuur op een juiste wijze worden ingepast. Dat betekent ook dat niet meer dan maximaal ca. 40 % van de kavel kan worden bebouwd en dan dus wel Groen- en Natuurinclusief.Ik ben tegen bouw mega-flat Dijkweg Naaldwijk Ik snap het niet, de gemeente Westland weet van te voren dat dit geen goed plan is en dan toch de burgers in het harnas te jagen.wij hebben al de eer dat het westland de minst groene en de meest lelijkste gemeente van Nederland tracht te worden.Nu rest het plan om de meest inzichtloze gemeente te worden die zo nodig al de mogelijke historie te verbannen uit het centrum en vechten nu naar de eer om dit te bereiken en ja dat stukje eventueel groen, werk hier niet in mee. Ik dacht dat de ja knikker uit Monster weg was, maar die is verplaatst naar het gemeentehuis in Naaldwijk.En als deze geen ja knikt wordt deze verwijderd uit het beeld van de ja knikkende partij.Onbegrijpelijk dat dit steeds weer gebeurd.In Monster is het ook gelukt om de resten die nog nog probeerde te borrelen te stoppen. Is dit een idee van een politieke partij uit Den Haag? Is er wel een partij die de Westlandse belangen kan of wil behartigen? Achteraf zeggen het verdiende niet de schoonheidsprijs. Dit wordt mee genomen naar de volgende vergadering
STOP MEGA-FLAT DIJKWEG Ik schrijf Dijkweg, anders wordt het denk ik niet begrepen.Stop bouw mega-flat aan de Dijkweg. Dit past niet in het monumentale deel van Naaldwijk, omdat:
het te groot en te hoog is, afwijkt in stijl en materialen, er 740m2 groene buitenruimte verdwijnt, het een onaantrekkelijk entree vormt tot het winkelcentrum, en het is strijdig met de in 2020 vastgestelde Omgevingsvisie Westland. Hopelijk neemt u goede nota van het bovenstaande en kijkt u nog eens naar het ontwerp uit 2004.Hierbij willen wij even reageren op de bouw van een mega flat op het terrein van de voormalige Harmonie. Je hoeft geen architectuur gestudeerd te hebben om te zien dat dit beoogde gebouw totaal niet past in deze omgeving. Wij zien wel de noodzaak in van bebouwing op deze plek maar dan in de stijl en materiaalgebruik die past bij deze omgeving, dat is voor de deskundigen toch niet zo moeilijk. Wij hopen op een beter en goed resultaat voor het centrum van Naaldwijk, waar we allemaal trots op kunnen zijn.

Ik ben niet tegen het ontwerp zoals het gebouw er uit ziet , ben zeker wel tegen de plaats waar gebouwd word , zonde van het entre naar het centrum van Naaldwijk.

Aan allen die enigszins een gevoel hebben voor historie en cultuur. Ik hoop dat u op 16 februari tegen het plan stemt om aan de Dijkweg dit grote, lelijke, niet op zijn plaats daar, te bouwen. Om een indruk te krijgen hoe het hier vroeger uitzag, toen de bebouwing in harmonie met elkaar was, verzoek ik u op de website van de gemeente eens te kijken naar ‘de straat van toen’, Dijkweg, deel I. Ik hoop van ganser harte dat u niet uw eigen regels aan de kant schuift en dit plan toch door laat gaan. Maar zoek met elkaar een bebouwing die daar beter past, en ook nog plek over laat houden voor wat groen om een nieuw gebouw. Maak de gemeente mooier, en niet lelijker !

STOP BOUW MEGA-FLAT ! Deze flat is echt afschuwelijk! Onbegrijpelijk! Zonde van onze mooie Dijkweg! Ik hoop dat hier toch nog een keer met gezond verstand naar gekeken wordt! 
Wij maken bezwaar tegen het plan van een 7 maal groter, lelijk niet passend, gebouw .(Mega-flat)
En pleiten voor het veel mooiere en passende alternatief.
Alstublieft niet dit kolossale project aan de Dijkweg in Naaldwijk. Heeft niets wat in evenwicht is met de omgeving . Bovendien bovenop de weg gebouwd. Er is in 2020 een besluit geweest over deze plek van de vroegere Harmonie. Lees dit nog even goed door voor jullie een beslissing nemen. Denk aan de toekomst en het mooie gezicht vanaf de dijkweg op het centrum. Ik wens jullie veel wijsheid toe met deze beslissing , niet alleen voor omwonenden maar voor alle bewoners van Naaldwijk en omgeving .
De mega-flat is een mooi pand dat alleen op de verkeerde plek gebouwd zou gaan worden in deze omgeving past dit niet hier moet een gebouw komen in de stijl van de bebouwing erom heen. Dit gebouw komt beter tot zijn recht naast het gemeentehuis of op de plek waar het oude gemeentehuis heeft gestaan waar nu een fietsen stalling staat voor een paar fietsen.
Alstublieft maak ons centrum mooier i.p.v. lelijker. Het ontwerp uit 2004 past prima in deze omgeving en is erg mooi.
Langs deze weg wil ik mijn bezwaar kenbaar maken, naar aanleiding van de voorgenomen plannen om een mega-flat te bouwen op de hoek Verdilaan-Dijkweg. Te groot en te hoog, Afwijkende stijl en materialen, er verdwijnt 740 m2 groene buitenruimte, onaantrekkelijk entree winkelcentrum, en strijdig met omgevingsvisie. Komaan gemeentebestuur luister ook eens naar de dorpsgenoten!!!!
Bij deze wil ik bezwaar aantekenen tegen de voorgenomen bouw van de mega-flat aan de Dijkweg.
Het is zonde van de karakteristieke bouwwerken die in de buurt staan om zo’n modern en groot gebouw daar te plaatsen. Het is volkomen logisch dat er iets gebouwd gaat worden, maar blijf dan met de bouw van het nieuwe gebouw in de stijl van de panden die er nu staan (rijks-gemeentelijke monumenten) 
Het eerste ontwerp uit 2004 zou daar beter passen. 

Hierbij spreek ik mijn ongenoegen uit over het voorstel om een flat gebouw neer te zetten op een plek waar dit absoluut niet hoort. Het liefst zou ik zien dat het een mooi parkje wordt omdat er al veel te weinig groen in het Westland per inwoner aanwezig is. Mocht er perse gebouwd moeten worden luister dan naar de mensen die kijk hebben welk soort gebouw er het best past in de prachtige historische gebouwen die er al staan. Luister deze keer naar je bevolking en ga niet eigenwijs jullie eigen gang.

Beste leden van de raadsfracties. Hierbij wil ik u oproepen tegen het voorstel voor de beoogde bouw van de MEGA-FLAT aan de Dijkweg te stemmen. Een ander voorstel dat het aangezicht van het historische centrum niet verder aantast, heeft de voorkeur!!

Voorstel nieuwbouw kan echt niet. Het lijkt meer op zoveel mogelijk opbrengst per vierkante meter voor de projectontwikkelaar ipv een wel doorbedacht plan. Het eerste ontwerp uit 2004 heeft veel meer karakter en past mijn inziens beter in het complete straatbeeld en bij de ambities van de gemeente omtrent de omgevingsvisie.

Hierbij willen wij even reageren op de bouw van een mega flat op het terrein van de voormalige Harmonie. Je hoeft geen architectuur gestudeerd te hebben om te zien dat dit beoogde gebouw totaal niet past in deze omgeving. Wij zien wel de noodzaak in van bebouwing op deze plek maar dan in de stijl en materiaalgebruik die past bij deze omgeving, dat is voor de deskundigen toch niet zo moeilijk.Wij hopen op een beter en goed resultaat voor het centrum van Naaldwijk, waar we allemaal trots op kunnen zijn.

Geachte bestuurders van gemeente Westland. Bij deze een DRINGENDE oproep aan u allen: STOP BOUW MEGA-FLAT!!! Het lijkt er sterk op dat dit project opgezet en gepromoot wordt door megalomane, misschien louter stadse mensen. Dat wil zeggen, mensen leidend aan grootheidswaanzin. Mensen die ook kwijlen bij de gedachte in een grootstad te wonen. Echte Westlanders, d.w.z. in het Westland geboren en getogen burgers danwel daar met hart en ziel geacclimatiseerde importburgers, hebben mijns inziens veelal een tegenovergestelde voeling met hun leefomgeving. Het is volslagen idioot dat zelfs maar gedacht wordt aan de mogelijkheid om het bestemmingsplan speciaal voor dat gebouw en alleen voor die locatie te herzien. Dat getuigt in ieder geval van een totaal gebrek aan gevoel voor recht en voor gelijke behandeling van mensen die ook iets willen bouwen, maar dan op een andere locatie, misschien ook met minder opbrengsten voor de gemeente. Er zijn vele stukjes grond tussen de kassen met (glas)tuinbouwbestemming waar een tuinder niets aan heeft, waar zelfs geen geit mag lopen en waar geen boom geplant mag worden. Zou wijziging van het bestemmingsplan voor die stukjes grond dan ook te rechtvaardigen zijn? U begaat een historische fout wanneer u instemt met de bouw van dat gebouw.

Aan alle politieke partijen. Via media ben ik erachter gekomen over de bouwplannen van een grote flat aan de Dijkweg. Ik begrijp heel goed dat er een woningnood maar een flat op deze plek vind ik ècht niet kunnen. Mijn bezwaren zijn: -Het dorpse karakter/pittoreske verdwijnt uit de straat. -Het gaat ten koste van groen/ruimte. -het gebouw wordt veel te kolossaal (te hoog en te groot) -Het past niet in de omgeving zo’n modern flatgebouw. Ik hoop dat u afziet van de plannen. Ik vind het ook heel jammer dat de gemeente Westland zo verstedelijkt (huizen en asfalt) en (nog steeds) weinig oog is voor groen. Probeer eens wat meer bomen te planten i.p.v. alles vol te bouwen, en zuinig te zijn op de natuur.

De gemeente wil een grote flat bouwen op de oude plek waar de Harmonie heeft gestaan.
Dit wordt een grote fout van de gemeente, wat dus zeker niet mag gebeuren. Dit moderne gebouw past zeker niet in deze omgeving. De gemeente kan hier beter parkeer ruimte maken of groen, wat in Naaldwijk hard nodig is. Men wil in Naaldwijk steeds meer winkels, dus moet er wel ruimte zijn om te parkeren. Als er een moderne flat gebouwd moet worden zet het dan tegen over het gemeentehuis,
dat past daar beter in het geheel en daar is ruimte genoeg om het ruim op te zetten. Deze mening wil ik wel even kwijt en hoop dat er ook naar de bewoners wordt geluisterd !!

Hierbij wil ik protest aantekenen tegen de bouw van een flatgebouw op de hoek van de Dijkweg en de Verdilaan. Het ontwerp detoneert volledig met de historische omgeving van mooie laagbouw en overheerst op wanstaltige wijze de omgeving. Ook is het te gek voor woorden dat er bij het plan geen rekening is gehouden met het aanleggen van groen, iets waar wij in Westland ongelofelijk slecht mee bedeeld zijn en waardoor de leefbaarheid in toenemende mate onder druk komt te staan. Ik wil u dan ook vragen dit plan af te keuren.

Het is voor mij onbegrijpelijk dat de gemeente zo’n dominerend gezicht bepalend gebouw op de plaats van de harmonie wil plaatsen wat en aanslag is op het dorpsgezicht van Naaldwijk.
Het is voor mij en voor velen onbegrijpelijk dat dit mogelijk is.

Graag laat ik u weten tegen de bouw van een mega-flat aan de Dijkweg te zijn! De gemeente Westland gaat met de planning/bouw van dit gedrocht in tegen de eigen omgevingsvisie van eind 2020, waarin vastgesteld is dat de gemeente Westland haar cultuurhistorische kwaliteit wenst te versterken, leefkwaliteit voorop staat en belangrijker is dan de groei van woningen, en vooral het punt dat hoogte, diepte van nieuwbouw moet passen bij het dorpsgezicht en karakter van het gebied, wordt hiermee totaal vergeten. U, als volksvertegenwoordigers, wil ik daarom aanspreken om dit plan grondig te herzien, te overdenken en te luisteren naar de tegenstanders van dit plan.

 

Hiermee betuigen wij onze steun aan de actiegroep, die voortkomt uit de Historische Vereniging Naaldwijk-Honselersdijk, Genootschap Oud-Westland, Erfgoedvereniging Heemschut en Het Cuypers Genootschap, alsmede steun aan alle omwonenden en inwoners van Naaldwijk.De beoogde flat op het terrein van de voormalige Harmonie is een doodsteek voor de historische Dijkweg met 3 rijks-en 6 gemeentelijke monumenten in de directe nabijheid. Er kan een veel beter passender, minder massaal en lager gebouw worden uitgewerkt, zodat de Dijkweg zijn karakteristieke uitstraling behouden zal. Ook het behoud van 740 vierkante meter groene buitenruimte is in deze tijd van klimaatverandering een slecht voorbeeld van de gemeente jegens de Westlandse inwoners. Cultuurhistorische kwaliteiten, leef-kwaliteit, uitstraling van de Dijkweg, dienen voorop te staan bij een te ontwerpen- en passend plan. Het in 2004 ontstane ontwerp ter vervanging van de Harmonie past wel in het historische karakter van ons Naaldwijk.

 

Onlangs maakten we een wandeling door het centrum en zagen tot onze verbazing de plannen van een mega flat op de plek van de voormalig Harmonie. Onbegrijpelijk dat zo’n ontwerp door de schoonheidscommissie komt gezien het feit dat het in strijd is met de omgevingsvisie die eind 2020 werd vastgesteld. Graag zou ik willen weten waarom het ontwerp uit 2004 dat uitstekend past binnen de onlangs vastgestelde omgevingsvisie en het oude centrum vervangen is door dit afschuwelijke ontwerp. Ik denk dat het tijd wordt voor een nieuwe welstandscommissie in de gemeente Westland omdat ook wij enige tijd geleden verrast werden door de buitengewone smaakpapillen van deze commissie in de Hondsdraf in Naaldwijk. Verder ben ik benieuwd hoe de gemeente en welstandscommissie de bouw van dit zeer onaantrekkelijke gebouw kunnen rijmen met hun eigen omgevingsvisie voor het Westland.

 

Hiermede wil ik bezwaar aantekenen tegen het idee om op de plaats van de vroegere Harmonie aan de Dijkweg in Naaldwijk een mega-flat te bouwen. Het is qua omvang veel te groot, schadelijk voor het aanzien van ons dorp, er blijft geen beetje groen meer over en vooral de moderne uitstraling past totaal niet bij onze klassieke dorpskern. Ga in plaats hiervan voor een uitstraling en omvang zoals te zien is op het eerste ontwerp (uit 2004) voor deze plek. Hier is ook geen nieuw bestemmingsplan nodig. Van harte aanbevolen!!!
Graag wil ik u verzoeken om aandacht te besteden aan een fraaiere bouw van deze flat. Alvast hartelijk dank.
Vooropgesteld dat ik bijzonder gecharmeerd ben van moderne architectuur met strakke lijnen en glas en staal – zie het nieuwe gemeentehuis – spreek ik hierbij toch mijn ongenoegen uit over het plan om een dergelijk pand te laten verrijzen op de plek waar ooit het verenigingsgebouw ‘De Harmonie’ heeft gestaan. Soms is een keuze om in bebouwing juist een groot contrast te creëren op zijn plaats maar dat moet dan wel in de juiste verhouding. Dit uitgangspunt gaat in dit geval volledig mank, het plan is buiten alle proporties. Wáárom geen gebruik maken van de mogelijkheid om een passend pand te bouwen dat recht doet aan zijn omgeving. Ik verzoek u dan ook met klem uw keuze voor het huidige ontwerp te heroverwegen.
Waarom sluit de gemeente de oren en de ogen als de bevolking bezwaren heeft m.b.t. de bouw van de mega-flat aan de Dijkweg ? Een appartementgebouw in dezelfde stijl als de overige woningen daar zou iedereen akkoord mee zijn. Luistert u eens naar uw achterban.
Stop bouw mega flat op de plaats van de Harmonie, bij de Dijkweg, Naaldwijk. Ontsierend voor Naaldwijk op die locatie. Het ontwerp uit 2004 ziet er een stuk beter uit.
Ik ben tegen de bouw van de flat. Het ontwerp ter vervanging van de harmonie gemaakt in 2004 sluit beter aan!
Graag wil ik hierbij mijn mening ventileren over de bouw van een witmoderne appartementencomplex op de locatie van de voormalige Harmonie te Naaldwijk. Het plan voor de nieuw te bouwen complex vind ik veel te strak en te modern. Er staan verschillende monumentale woningen in de omgeving van deze bouwplaats. Dit gebied is al heel lang deel van het oude centrum van Naaldwijk. Het zou de entree van dit oude centrum recht doen als het nieuw te bouwen complex zou inpassen in deze omgeving en qua bouw een meer oud karakteristieke vorm zou krijgen. Het eerste ontwerp dat in 2004 gemaakt is, is daar een goed voorbeeld van. Verder vind ik het belangrijk om te vermelden dat groenvoorziening minstens zo belangrijk is als woningen voor een gezonde leefomgeving. Ik verzoek u om deze punten zwaar mee te wegen, wanneer u beslissingen neemt over deze bouwplaats.
Met verbazing heb ik vernomen dat er wederom een afschuwelijk bouwwerk aan de gemeente wordt toegevoegd. Net zo lelijk als de huidige gemeentehuizen. Alsof een architect geen gebouw kan ontwerpen wat in het straatbeeld van ons centrum past. Waarom wordt ons centrum niet, bij vervanging van de panden niet als een geheel opgebouwd. Mooie stenen gebouwen met een jaren 1900 uitstraling.
Wederom moeten bomen wijken voor steen. Uiteraard ben ik voorstander van woningbouw, maar gemeente Westland lijkt extra bouw niet te kunnen combineren met verbetering van ons milieu en klimaat. Groen kan je ook integreren in een gebouw. Parkeerplaatsen onder een park. Groen op de daken. Laat ons mooie Westland mooi en maak het mooier. Geen vierkante blokken als woning maar woningen van steen.
Al een tijdje wordt er over gesproken en geprotesteerd: Dat de plannen op tafel liggen om op de plek van de Harmonie in Naaldwijk een afschuwelijk, veel te hoge “cruiseschip”-flat te bouwen. Waarom?????
Als je wat op die plek neer wil zetten, doe het dan in de stijl van de Harmonie of het ontwerp uit 2004, wat er een stuk beter uitziet. Dat cruiseschip-ontwerp is echt véél te hoog en totaal niet in stijl van de omliggende gebouwen en huizen. Er is al veel te veel historie verdwenen uit Naaldwijk. En laat die begraafplaats ook lekker voor wat het is. Dat is nog 1 van de weinige stukjes groen in Naaldwijk.
Hierbij uiten wij onze bezwaren tegen de nieuwbouw Dijkweg Naaldwijk. Terrein van de voormalige Harmonie. De beoogde plannen, een kolossale witte moderne flat, valt totaal uit de toon van de omgeving. Zo jammer, dat er niet over na gedacht is het historisch aanzicht te behouden en de nieuwbouw aan te passen aan de bestaande monumenten. Juist is deze tijd is er zoveel mogelijk om dit realiseerbaar te maken.

Ik doe een klemmend beroep op u en uw vertegenwoordigers in de Gemeenteraad om niet in te stemmen met het huidige plan voor de bebouwing van de gronden waarop de voormalige HARMONIE jarenlang de omgeving karakter heeft gegeven. Het plan zoals dat nu voorligt is niet alleen strijdig met het credo uit de Omgevingsvisie Westland 2020 maar getuigt van een uiterste welwillendheid richting ontwikkelaars en doet mitsdien onrecht aan de omgeving en geeft tevens een signaal van minachting af aan de bewoners van Westland. Daarbij komt dat zich de omstandigheid voordoet van een buitengewoon passend alternatief dat naadloos past.

Naar mijn mening is het plan om een mega-flat te bouwen op de de locatie van de voormalige Harmonie niet te accepteren. Zo’n lelijk groot gebouw in het hart van de historische Dijkweg dat past niet. Het is prima als op die locatie gebouwd wordt, maar dan wel een gebouw dat past bij de omgeving. Ik verzoek u dan ook om dit plan af te wijzen en voor een nieuw, passend ontwerp te kiezen.

Ik schrijf u dit bericht omdat ik het niet eens ben met de bouw van de flat op de plek van de oude Harmonie. Dit gebouw doet geen recht aan de historische kern van Naaldwijk. Ik verzoek u dit ontwerp te heroverwegen want dit past m.i. niet in het beeld van het centrum. Ik verwijs hierbij naar de omgevingsvisie waarin wordt gesteld dat nieuwe gebouwen moeten passen in de omgeving (hoogte, diepte, materiaalkeuze, etc). Laten we Naaldwijk alstublieft mooier maken en stop de bouw van deze mega-flat.

Ik wil met kracht bezwaar maken tegen de voorgenomen bouw van een mega-flat op de plek van de voormalige harmonie. Deze flat past totaal niet in de gebouwde omgeving qua steil en qua grootte. Ik heb niet tegen nieuwbouw op deze plek, maar dan wel graag nieuwbouw met respect voor de bestaande bebouwing. Zo vond ik zelf het eerste ontwerp uit 2004 een bijzonder stijlvol ontwerp. Iets dat veel meer recht doet aan de omgeving. Ik zou alle politieke partijen met nadruk willen verzoeken om nog eens goed naar deze plek te kijken en uitsluitend in te stemmen met iets dat veel beter op deze plek past.

In de afgelopen week trof ik bijgaande oproep in mijn brievenbus. Omdat ik aanvankelijk andere zaken aan mijn hoofd had, heb ik pas vandaag aandacht aan deze oproep besteed. Ik moet u eerlijk bekennen dat ik ineens moest denken aan het drama “nieuwe gemeentehuis” wat eerder dit millennium de gemoederen in Naaldwijk langdurig heeft bezig gehouden. Toen ik vaststelde wie de afzenders van deze oproep waren, was bij mij iedere twijfel weggenomen en ontvangt u ongevraagd mijn mening: STOP BOUW MEGA-FLAT. Ik hoop dat het College van B & W en de voltallige Gemeenteraad van Westland begrijpt dat de voorgenomen bouw beslist niet moet doorgaan. Ik wens u allen op 16 februari a.s. veel wijsheid als het op stemmen mocht aankomen !

Geachte volksvertegenwoordigers. Hierbij stuur ik u een mail over de door de gemeente beoogde bouw van een mega – monster-flat aan de Dijkweg op het terrein van de voormalige Harmonie. Graag laat ik u weten tegen de bouw van een mega-MONSTER-flat aan de Dijkweg te zijn! De gemeente Westland gaat met de planning/bouw van dit gedrocht in tegen de eigen omgevingsvisie van eind 2020, waarin vastgesteld is dat de gemeente Westland haar cultuurhistorische kwaliteit wenst te versterken, leef kwaliteit voorop staat en belangrijker is dan de groei van woningen, en vooral het punt dat hoogte, diepte van nieuwbouw moet passen bij het dorpsgezicht en karakter van het gebied, wordt hiermee totaal vergeten. U, als volksvertegenwoordigers, wil ik daarom aanspreken om dit plan grondig te herzien, te overdenken en te luisteren naar de tegenstanders van dit plan en uw eigen omgevingsvisie ter harte te nemen. Verwachtend dat u bovenstaand in uw overwegingen zult meenemen, verblijf ik.

Ik verzoek u GEEN vergunning te verlenen voor de bouw van de Mega-flat op het terrein van de vroegere harmonie. Het is in conflict met uw eigen omgevingsvisie Westland. Wat is die nu nog waard? Het doorzetten van het plan zou eigenlijk een verraad van de gemeente zijn, zeker als het mogelijke moet worden gemaakt door een nieuw, zeer lokaal bestemmingsplan. Welke belangen hebben hier de voorrang?? Het vertrouwen in de raad daalt op deze wijze dan ook aanzienlijk! Ik acht het werkelijk onvoorstelbaar dat een plan dat zo een grote inbreuk op onze leefomgeving heeft überhaupt in overweging genomen wordt. Doe wat Naaldwijk nodig heeft en kies voor een ontwerp zoals het eerste uit 2004. Dat verdienen wij. Opdat de wijsheid het mag winnen van (verborgen) economische belangen.

Beste dames en heren Raadsleden. Op 16 februari wordt er een besluit genomen over de bouwplannen op het terrein van de voormalige Harmonie. Ik ben erg geschrokken van het plan om daar een groot en zeer onaantrekkelijk flatgebouw neer te zetten. Iets wat totaal niet past in het centrum van Naaldwijk. Dit soort vergissingen hebben in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw in dorps- en stadscentra al genoeg schade aangericht. Laat dit a.u.b. niet nog eens gebeuren!!

Hierbij verzoek ik u dringend om geen goedkeuring/ vergunning te verlenen voor de bouw van het veel te modern ogende ontwerp van beoogde flat op het voormalig terrein van De Harmonie. Ik ben absoluut niet tegen de bouw van een nieuw appartementencomplex, maar graag in de monumentale stijl van de huidige bebouwing. Ook wil ik van de gelegenheid gebruik maken en u vragen het monumentale graf dagelijks open te stellen voor bezoekers en indien dit niet mogelijk is kan zou ik er vrede mee hebben als het graf geruimd wordt en er openbaar groen voor in de plaats komt.

Wat ben ik geschrokken van het plan om een kolossaal gebouw neer te zetten op de hoek Verdilaan/ Dijkweg. Het is echt horizon vervuiling. Dit ontwerp past echt niet in “het oude Naaldwijk”. Ik begrijp dat er behoefte is aan woonruimte, er moet een manier bestaan om dit voor elkaar te krijgen. Kijk naar het plan van 2004( staat op de flyer) dit heeft een gebouw dat veel beter past in de leefomgeving!!! Ik hoop dat de Raad luistert naar de mening van de bevolking.

Even serieus gemeente Westland. Dit moet een grap zijn met zo’n foei lelijk gebouw. Graag weer even wakker worden!

Geacht college. Hoe komt het toch, dat er steeds meer beslissingen in de raad genomen worden, die VER van de wensen van de burgers staan??? Elk verstandig mens kan zien, dat het gebouw dat u voornemens bent te laten neerzetten TOTAAL niet past op de plek van de Harmonie! En zoals de mensen van HVNH laten zien, kan er ook iets VEEL passenders gebouwd worden op die plek.  Ik verzoek u dan ook met klem om geen goedkeuring te verlenen aan dit bouwplan.

Met grote verontwaardiging heb ik de berichtgeving rondom het megogrote flatgebouw aan de Dijkweg gelezen. Wat zou het zonde van deze authentieke omgeving zijn om dit monstrueuze gebouw er middenin te plaatsen. Heroverweeg a.u.b. een beter passend ontwerp.

De huidige plannen voor de bouw van een grote witte flat in het centrum van Naaldwijk stuiten mij als inwoner van het dorp tegen de borst. Ik was van mening dat het tijdperk van stadsvernieling door architectenbureaus met de drang tot het plaatsen van een van grote afstand herkenbare opvallende klomp staal, glas en steen in of dichtbij een oude woonkern inmiddels achter ons lag. Zelf kom ik uit Vlaardingen, waar ik het centrum door een paar van dergelijke megalomane bouwsels vernield heb zien worden. Ik had de hoop dat men inmiddels verstandiger was geworden. Ik verzoek u om alternatieven die beter aansluiten bij de bestaande bouw in overweging te nemen. Een enkel groot en alle aandacht naar zich trekkend gebouw kan het aanzicht van een oude kern voor vele decennia compleet verpesten. Dan blijft alleen de troost dat dergelijke bouwsels vaak een korter leven beschoren is dan de bebouwing in de onmiddellijke omgeving.

Het gehele, nostalgische, aangezicht van de Dijkweg, Molenstraat richting het oude centrum gaat er aan op deze manier. Een appartementencomplex op zich kan natuurlijk altijd maar niet zoals de plannen nu zijn. Minder hoog en een ander gebruik van bouwmaterialen, donkere baksteen zou eerder op zijn plaats zijn. Je zal zo’n gebouw maar tegenover je krijgen, in een woord verschrikkelijk…..

Ik ben zeer tegen de bouw van de mega flat aan de Dijkweg. Het past totaal niet in de omgeving, het doet afbreuk aan de mooie monumentale panden en het respecteert ook niet de afspraken die zijn gemaakt met de Omgevingsvisie uit 2020. Het is echt ongehoord als we dit laten gebeuren.

Wij zijn erg geschrokken van het plan om op het terrein van de ‘Harmonie’ een zeer onaantrekkelijk groot flatgebouw neer te zetten. Het past totaal niet in het centrum van Naaldwijk! Hopelijk gaan deze plannen niet door! Niet te geloven dat er voor dit ontwerp gekozen wordt. Er zou toch voor een stijl gekozen moeten worden die past bij de omliggende panden.

Stop aub met het willen bouwen van die afschuwelijk flat aan de dijkweg in Naaldwijk. laten we zuinig zijn met wat we nog hebben er is al zoveel verloren gegaan. het kan ook op een andere manier. kijk maar de frederik hendrikstraat waar nu ook gebouwd word en deze stijl past beter bij de omgeving,het kan dus wel als men maar wilt en niet altijd maar naar het grote geld kijken er zijn belangrijkere zaken in het leven,welzijn, leegomgeving enz.

Geachte gemeente,ik,wij mijn man en ik doen hier graag aan mee ,in de hoop de bouw te kunnen stoppen om deze wanstaltige flat,appartement,gebouw te kunnen stoppen.Wie ooit dit idee heeft gehad,geen idee? Ik ben absoluut niet tegen vooruitgang,maar doe dit dan wel met een toekomstig beeld voor ons centrum.Dit past toch niet bij ons centrum.Kijk dan even wat er nu gebouwd wordt in de Frederik Hendrikstraat. In de bouwstijl van de huidige straat die ook al 100 jaar bestaat.Alles wat van historische waarde is wordt overal afgebroken,zet u er iets nieuws voor terug,doe dit dan met beleid,inzicht.Dat is dit absoluut niet!

Geachte gemeenteraad. Ik protesteer tegen de bouw van de door u voorgestelde MEGA-FLAT op de Dijkweg. Zo’n gebouw past niet in deze omgeving.

Stop bouw mega-flat. Kijk bijvoorbeeld eens naar het ontwerp uit 2004. Dit is passend in de huidige omgeving en dat levert zeker positieve reacties op. Daarnaast is het verdwijnen van nóg meer GROEN in Westland een hele slechte zaak!! ‘Zint eer ge begint’

Ik ben tegen de voorgenomen bouw van het totaal ongepaste appartementencomplex op de plek van het voormalige Harmonie gebouw in Naaldwijk. Het gemeentebestuur van de gemeente Westland en haar voorgangers hebben nooit een groot besef cq aandacht besteed aan de historische gebouwen in het Westland. Veel is hierdoor al verdwenen. Laat dit niet de zoveelste misser zijn op het gebied van historisch/architectonisch planning.

Wij zijn geschrokken van de plannen voor de bouw van de kolossale, wit moderne flat op het terrein van de voormalige Harmonie. Dit past totaal niet in de prachtige historische Dijkweg en de nabije omgeving. Een gebouw wat past in dit monumentale deel van Naaldwijk zou versterkend werken voor het totale beeld.Wij hopen dat er gekeken wordt naar andere oplossingen want wij weten ook dat er behoefte is aan woningbouw en zoals het terrein er nu bij ligt is het ook geen fraai gezicht. Maar een mooi nieuw gebouw in een stijl en met materiaalgebruik die passen bij de omliggende panden zou een prachtige oplossing zijn voor ons mooie Naaldwijk.

Naaldwijk is toch al een rommelige gemeente, het heeft tot nu toe aan goed beleid ontbroken, geen fijn winkelcentrum geen groen, een zeer lelijk gemeente huis en dan wilt de gemeente in de aanloop een zeer lelijk gebouw neer zetten, denk er nog eens goed over na. Zet er een mooi gebouw neer waar wij van kunnen genieten. Denk daarbij aan het eerste ontwerp uit 2004.

Stop de bouw van flat op terrein van de voormalige Harmonie!!! Klaarblijkelijk worden bestemmingsplannen door de gemeente aangepast om passend te maken om eigen zin door te drijven. Doe dat niet!

STOP bouw MEGA-Flat en zet een gebouw neer wat past in de “sfeer” van de bestaande (oude) gebouwen. Ons centrum is een uniek centrum en moet behouden blijven!!!

OPMERKING: WIJ ZIJN HIER GESTOPT MET HET VERDER AANVULLEN VAN ALLE REACTIES. HET WORDEN ER TEVEEL.

Terug naar de homepage

2 gedachten over “Reacties van burgers

  1. Hou de historische kern een historisch aanzicht houden, nieuwbouw in de zelfde stijl. Kan best en hoeft niet meer te kosten. Moderne architectuur kan beter aan de steeds uitdijende randen van het dorp worden gebouwd! Ik mak dus bezwaar tegen de huidige bouwplannen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *