De Flat is groter dan de voormalige Harmonie. Maar hoeveel precies?

De Flat is groter dan de voormalige Harmonie. Maar hoeveel precies?

In de gemeentelijke plannen wordt alleen maar vermeld dat het nieuwe gebouw ‘inderdaad groter is’, maar er staan nergens cijfers over hoevéél groter dat is. We zijn daarom zelf aan het rekenen geslagen, en omdat wij wél graag transparant willen zijn, is hieronder de berekening aangegeven. Het is een hele kluif. Als je niet geïnteresseerd bent in de berekeningen: scroll dan helemaal naar onderen, naar de conclusies.

Allereerst wat toelichting op onze berekeningen

De voormalige Harmonie
Deze bestond uit het hoge voorgebouw (de oude pastorie) met daarachter laagbouw (het laatst in gebruik bij de verkennerij). Op oude verbouwingstekeningen hebben we de exacte afmetingen van de pastorie kunnen vinden. Van het achtergedeelte hebben we kadasterkaarten gevonden (dus: de oppervlakte) en de hoogte hebben we vervolgens geschat op basis van foto’s die bij de sloop zijn gemaakt.

De nieuwe flat
Over de afmetingen van de nieuwe flat is in de 523 pagina’s vrijwel niets te vinden. Wel zijn er situatieschetsen met ook bovenaanzichten gemaakt waaruit via meting de oppervlakten te meten zijn. In het hoofdstuk over geluidsmetingen hebben we via omrekening de vloerhoogtes van de vier verdiepingen kunnen vinden (op respectievelijk 3,6 meter, 6,5 meter, 9,4 meter en 12,3 meter hoogte). Onze aannames:
– de begane grond ligt op maaiveld-niveau (in de praktijk veelal wat hoger)
– de balkons zijn massief en beeldbepalend. We hebben de buitenkanten van de balkons beschouwd als bepalend voor het volume
– de bovenverdieping kent aan de buitenkant, vanwege de hoge dakrandlijst, een hoogte van 3,7 meter.

Oppervlaktes

Oppervlakte hele kavel
De kavel is niet helemaal rechthoekig. De lange zijdes zijn 41 en 41,50 meter lang. De ‘korte’ zijdes zijn 30,50 en 25,80 meter lang. Uitgaande van de gemiddelden betekent dit:
– 41,25 x 28,15 = 1161 m2

Oppervlakte Harmonie
– pastorie: 10,20 (breedte) x 16,50 (diepte) = 168 m2
– achtergedeelte: 7,26 (breedte) x 18,6 (diepte) = 135 m2
TOTAAL: 303 m2

Oppervlakte nieuw flat
De begane grond beslaat vrijwel de hele oppervlakte; alleen aan de kant van de hoek Dijkweg-Verdilaan is een snipper van 35 m2 niet in gebruik voor het gebouw (maar: stoep). En bij de korte einden zijn minimale stukje ‘over’ (De kavel is 41 – 41,5 meter diep; het gebouw is 40 meter diep. De berekening:
– (40 x 28,15) – 35 = 1091 m2

Inhoudsmaten

Inhoudsmaat Harmonie
De pastorie had een goothoogte van 8,34 meter en een nokhoogte van 11,18 meter (dubbele nok, dus twee keer schuine dakgedeelten). De muurhoogte van het achtergedeelte was 3,10 meter met een nokhoogte van 4,50 meter. Berekening:
Pastorie:
– romp van pastorie tot goothoogte: 10,20 x 16,50 x 8,34 = 1403 m3
– dakgedeelte van pastorie (maten op basis van correctie schuine daken): ((4,50 + 10,20)/2) x 15,08 = 110 m3
– achtergedeelte: 7,26 x 18,60 x ((3,10 + 4,50)/2) = 513 m3
TOTAAL: 2026 m3

Inhoudsmaat nieuw flat
De flat bestaat uit vijf etages. De oppervlakte van de begane grond is hierboven al berekend. De bovenliggende etages zijn wat kleiner. De etages 2 t/m 4 zijn gelijk in oppervlakte. De bovenste etage ligt aan alle kanten wat naar binnen. Wij zijn uitgegaan van 2 meter naar binnen, rondom.
Voor de oppervlakte van de etages 2 t/m 4 geldt dat de korte zijdes 21,50 meter breed zijn, en dat de flat in het midden 27,50 meter breed is. De diepte is 40 meter en een reststukje van 20 m2 wordt niet bebouwd. De oppervlakte is dan:
40 x ((21,50 + 27,50)/2) – 20 = 960 m2. Bij de bovenste verdieping is rondom twee meter eraf, wat neerkomt op 960 – 226 = 734 m2. De berekening van het aantal m3:
– begane grond: 1091 m2 x 3,6 = 3928 m3
– 1e verdieping: 960 m2 x 2,9 = 2784 m3
– 2e verdieping: 960 m2 x 2,9 = 2784 m3
– 3e verdieping: 960 m2 x 2,9 = 2784 m3
– 4e verdieping: 734 m2 x 3,7 = 2716 m3
TOTAAL: 14.996 m3

Conclusies oppervlakte

– De Harmonie nam als gebouw 26 % van de kavel in beslag (303/1161 x 100%)
– De nieuwe flat neemt als gebouw 94 % van de kavel in beslag (1091/1161 x 100%)
– Bij de Harmonie was er dus 858 m2 buitenruimte beschikbaar (o.a. voor groen). Bij de nieuwe flat is er 70 m2 buitenruimte beschikbaar, waarop geen groen voorzien is. De gemeente wil een streep plantsoen van ± 120 m2 op gemeentelijke grond aanleggen (langs Verdilaan). Als we dat groen meetellen, verdwijnt zo’n 740 m2 groene buitenruimte.

Conclusies Inhoudsmaten

– De massa (inhoud) van de nieuwe flat is 7,4 maal groter dan die van de Harmonie (14996/2026)

 

Terug naar de homepage

6 gedachten over “De Flat is groter dan de voormalige Harmonie. Maar hoeveel precies?

 1. Complimenten voor de historische vereniging. De berekeningen maken duidelijk welke enorme negatieve impact het bouwplan heeft op de omgeving daar.
  Temeer daar ook de kerk indien het kerkhof toch zou worden gesloopt die grond snel zal verkopen aan een projectontwikkelaar. En die zal ook daar een hoge toren willen bouwen. Dat betekent dat die hele historische hoek een groot blok beton wordt. Met ook nog eens verlies van 2900 vierkante meter natuur van het kerkhof.
  Beter is dat de architect de omvang en het volumen van de oude Harmonie als basis neemt voor een nieuw gebouw. Is het dan mogelijk dat de historische architectuur van de oude Harmonie terug te vinden is in een nieuw ontwerp. Ook moet een nieuw gebouw Groen- en natuurinclusief zijn, en ook de directe omgeving dient voldoende (inheems) groen te hebben. Hoog tijd dat de gemeente overleg voert met omwonenden, de historische verenigingen en met natuurorganisaties.

  1. Geachte heer of mevrouw Vijverberg,
   In de Raadscommissie Ruimte van 2 februari j.l. heeft een van de politieke partijen dat ook geopperd, maar het college leek daar niet in mee te willen gaan.

 2. Is dit alles gecheckt bij bijvoorbeeld de andere partij (architect)? Hoor en wederhoor is iedereen wel gebaat bij. Zelf zou ik ook veel berekeningen kunnen maken omtrent een ontwerp.

  Misschien ook belangrijk om in acht te nemen dat er een groot woning te kort is voor jonge Westlanders die niet het gebied uit willen waar ze opgegroeid zijn. Wellicht dat deze flat woningen beschikbaar maakt voor deze belangrijke groep mensen.

  1. Beste Stijn,
   Bedankt voor je reactie. We hebben ook al per mail contact met je gehad over onze berekeningen en onze compilatiefoto. We hebben geen check gedaan. Pas deze week hebben we op basis van zeer summiere informatie uit het 523 bladzijden tellende ‘Ontwerp bestemmingsplan’ een berekening kunnen maken. Het officiële document komt niet verder dan ‘het is inderdaad groter dan de voormalige Harmonie’.
   Jouw opmerking over woningbehoefte is terecht. Daar zijn we het mee eens. Onze insteek is ook niet dat er géén woningbouw zou moeten komen, maar wel woningbouw die past bij de omgeving. Sterker: die versterkend werkt voor de daar aanwezige rijks- en gemeentelijke monumenten.

 3. Beste mensen, hoe komt men erbij zo’n blokken doos te willen neerzetten…..en dan de “gemeentevisie ” later aanpassen aan dit gebouw? Wat een onzin…. Kijk naar Poeldijk daar is in het centrum mooi gebouwd, zo’n ontwerp zou ook in Naaldwijk passen en is geschikt te maken voor jong en oud. Bovendien hoort groen erbij dus een binnentuin is nodig plus een ondergrondse parkeergarage. Succes gemeenteraad neem een verstandig besluit. Aan de Verdilaan is ook ruimte genoeg voor sociale woningbouw

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *