Zienswijze voor flat Dijkweg ingediend

Zienswijze voor flat Dijkweg ingediend

Wij hebben ernstige bezwaren tegen de bouw van een pompeuze flat op de plek van de voormalige Harmonie, aan de Dijkweg in Naaldwijk. Vanwege de voorgenomen bouw is een Ontwerp bestemmingsplan uitgebracht, waarop betrokken partijen een zienswijze kunnen indienen. Eerder heeft het Genootschap Oud-Westland al een zienswijze ingediend en anderen zullen volgen.
De bezwaren die wij hebben zijn tweeledig. Allereerst hebben we geconstateerd dat het voorgestelde bouwplan op geen enkele manier voldoet aan het geldende bestemmingsplan. De Dijkweg is daarin beschreven als ‘Waarde-karakteristiek’, wat inhoudt dat er – gelukkig – stevige criteria gelden vanwege massa, ligging, architectonische uitwerking en materiaalgebruik. Zodoende wordt bewerkstelligd dat het kleinstedelijke straatbeeld in de Dijkweg niet wordt verstoord. Wij hebben geconstateerd dat het plan slechts op 4 punten voldoet, en op liefst 12 punten niet.
Het tweede bezwaar betreft de desastreuze impact van de flat op de omliggende monumenten. Dit deel van de Dijkweg bestaat vrijwel geheel uit Rijks- en gemeentelijke monumenten, zoals Huize Bijdorp, het molenaarshuis, Hotel Westlandia (Ouwe Droog) en het eerste Naaldwijkse tramstation. Bovendien liggen rondom de als ‘karakteristiek’ benoemde katholieke begraafplaats en het oorlogsmonument. Een grote, witte flat van vijf verdiepingen hoog is niet passend en funest voor het karakteristieke beeld van dit monumentale cluster aan de Dijkweg.

De uitgebreide zienswijze vind je hier: Zienswijze HVNH op bestemmingsplan.doc, evenals bijlage A (Zienswijze HNVH bijlage A) en bijlage B (Zienswijze HNVH bijlage B). Op 3 november ontvingen wij een brief van de gemeente waarin werd aangegeven dat de Raad aan B&W heeft verzocht een concept-antwoord te formuleren, dat daarna in de raad wordt voorgelegd ter vaststelling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *