NIEUWS

Onze boodschap aan de gemeenteraad

Onze boodschap aan de gemeenteraad

Omdat live inspreken bij de gemeenteraadsvergadering niet toegestaan is, hebben we onze inbreng moeten beperken tot het insturen van een tekst. Die tekst is namens drie erdgoedverenigingen, maar zeker ook namens jullie. Je vindt hem hieronder. Spreektekst HVNH voor de gemeenteraad (agendapunt 15)

Petitie aangeboden aan burgemeester

Petitie aangeboden aan burgemeester

Maandagmiddag heeft Corrie Stolk, bestuurslid bij HVNH, de petitie overhandigd aan burgemeester Bouke Arends, in zijn rol als voorzitter van de gemeenteraad Westland. De petitie, geïnitieerd door vier erfgoedorganisaties, is in slechts drie dagen door meer dan 600 burgers ondertekend. We zijn uiteraard heel content met die ondersteuning vanuit de samenleving. Bedankt daarvoor! Bovendien hebben meer dan 150 mensen een reactie naar de gemeenteraad gestuurd, met daarin dezelfde oproep. Op dinsdagavond 16 februari beslist de gemeenteraad over het al of…

Lees Meer Lees Meer

Reacties van burgers

Reacties van burgers

Onze actie om bekendheid te geven aan het voorliggende plan leidt tot vele reacties van burgers die zich zeer ongerust maken. Hieronder geven we je geanonimiseerd een aantal reacties weer (veelal gericht aan de raadsleden): Hierbij laat ik u weten dat ik tegen de voorgenomen bouw van de mega-flat aan de Dijkweg te Naaldwijk ben. Ik vind het goed dat het al lang braakliggende stuk grond een nieuwe bestemming krijgt. Mijn voorkeur had een bestemming die gericht is op meer…

Lees Meer Lees Meer

De Flat is groter dan de voormalige Harmonie. Maar hoeveel precies?

De Flat is groter dan de voormalige Harmonie. Maar hoeveel precies?

In de gemeentelijke plannen wordt alleen maar vermeld dat het nieuwe gebouw ‘inderdaad groter is’, maar er staan nergens cijfers over hoevéél groter dat is. We zijn daarom zelf aan het rekenen geslagen, en omdat wij wél graag transparant willen zijn, is hieronder de berekening aangegeven. Het is een hele kluif. Als je niet geïnteresseerd bent in de berekeningen: scroll dan helemaal naar onderen, naar de conclusies. Allereerst wat toelichting op onze berekeningen De voormalige Harmonie Deze bestond uit het…

Lees Meer Lees Meer

Wat wat kan dan wèl?

Wat wat kan dan wèl?

Het is makkelijk om ergens tegen te zijn, maar het gaat ook om oplossingen. We erkennen de behoefte aan woningbouw en we zijn dus ook zeker geen tegenstander van nieuwbouw. Onze wens: ontwerp een nieuw gebouw dat recht doet aan de rijks- en gemeentelijke monumenten in de nabije omgeving. In een stijl en met materialengebruik die passen bij de omliggende panden en waarmee dit nieuwe pand zelfs versterkend werkt voor het totale historische beeld. Daarvoor is ook geen nieuw bestemmingsplan…

Lees Meer Lees Meer

Rabo ClubSupport levert meer dan 800 euro op

Rabo ClubSupport levert meer dan 800 euro op

Net als voorgaande jaren hebben wij als historische vereniging weer meegedaan aan de actie ‘Rabo ClubSupport’. Jullie hebben ons weer uitstekend kunnen vinden, want dit jaar hebben we maar liefst € 826,65 van de Rabobank gekregen. Dat is 167 euro meer dan vorig jaar, en dát was al een recordjaar. Beste leden en andere ‘op ons stemmers’: hartelijk bedankt voor jullie steun. Wij gaan het bedrag inzetten voor iets heel moois. Maar wat dat is? Dát houden we nog even…

Lees Meer Lees Meer

Nieuwe monumenten gezocht. Zoek je mee?

Nieuwe monumenten gezocht. Zoek je mee?

Binnen het Westlandse erfgoedveld is afgesproken dat we – ieder in zijn eigen dorp(en) – gaan bekijken of er zaken zijn die wel op de monumentenlijst zouden moeten staan, maar er nu nog niet op staan. Het kan gaan om huizen of andere panden, maar ook om kassen, infrastructuur, bruggetjes, schoorstenen, enzovoort. De verzamelnaam hiervoor is: cultuurgoed. We denken al snel aan hele oude zaken, maar het kan ook om jonger erfgoed gaan. Wie kent de omgeving beter dan jullie?…

Lees Meer Lees Meer

Verenigingsactiviteiten nog op een laag pitje

Verenigingsactiviteiten nog op een laag pitje

Vanwege het coronavirus en de door de overheid opgelegde maatregelen, kunnen wij de komende tijd nog geen activiteiten organiseren. Ook de Algemene Ledenvergadering, die jaarlijks in het voorjaar plaatsvindt, zullen wij op een alternatieve manier beleggen, net als in 2020. Wel zullen wij geregeld onze leden een nieuwsbrief sturen.

Zienswijze voor flat Dijkweg ingediend

Zienswijze voor flat Dijkweg ingediend

Wij hebben ernstige bezwaren tegen de bouw van een pompeuze flat op de plek van de voormalige Harmonie, aan de Dijkweg in Naaldwijk. Vanwege de voorgenomen bouw is een Ontwerp bestemmingsplan uitgebracht, waarop betrokken partijen een zienswijze kunnen indienen. Eerder heeft het Genootschap Oud-Westland al een zienswijze ingediend en anderen zullen volgen. De bezwaren die wij hebben zijn tweeledig. Allereerst hebben we geconstateerd dat het voorgestelde bouwplan op geen enkele manier voldoet aan het geldende bestemmingsplan. De Dijkweg is daarin…

Lees Meer Lees Meer

Geslaagde excursie naar Maassluis

Geslaagde excursie naar Maassluis

Op donderdag 13 augustus brachten we met 14 leden een bezoek aan de ‘scheepswerf’ in Maassluis. Hier wordt sinds anderhalf jaar gewerkt aan de bouw van een 18e eeuwse trekschuit ‘Den eerste snik’. De helft van de leden ging fietsend het pad op; de anderen gingen met eigen vervoer. We werden allerhartelijkst ontvangen door de bestuursleden Leo Lauwaars en Henk van de Kamp. Zij vertelden ons over de historie van de scheepswerven in Maassluis. Nu is er nog maar één…

Lees Meer Lees Meer